aitoluonto.fi

AITOLUONTO -uutiskirje 1/2016


AITOLUONTO -uutiskirje kokoaa ja nostaa aktiivisesti esille luonnontuotealaan ja muuhun luontoalan yrittäjyyteen liittyviä uutisia ja tapahtumia. Palvelun tarjoaa Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -koordinaatiohanke yhteistyössä Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n kanssa.

 

 

Tervetuloa tutustumaan uuteen verkkopalveluumme aitoluonto.fi

Uudet verkkosivumme kokoavat luontoalan yritystoiminnassa ja sen kehitystyössä tarvittavaa tietoa sekä auttavat yhteyksien löytämisessä. Sivuilta löydät muun muassa alan ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat, yritys- ja hankerekisterit hakutoimintoineen sekä suosiotaan kasvattaneen myy/osta -palvelun.

Sivuston rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa luonnontuotealan koordinaatiohanke LUMOA yhteistyössä Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n kanssa. Sisällöntuotantoa jatketaan tehden vahvaa yhteistyötä luontoalan kehittäjien, tutkimustahojen ja yritysten kanssa. Otamme mielellämme vastaan vinkkejä uutisoitavista aiheista!

 

Luonnontuotepäivät kokosivat alan kehittäjiä ja yrittäjiä Joensuuhun

Luonnontuotealan liiketoiminnan uudet avaukset olivat vahvasti esillä marraskuussa järjestetyillä valtakunnallisilla Luonnontuotepäivillä. Tapahtumassa tarkasteltiin tutkimuksen ja kehittämistyön tuloksia, mahlantuotantoa ja villiyrttien talteenottoa, liiketoiminnan ja uusien tuotteiden kehittämistä sienistä ja suokasveista, luonnonkosmetiikkaa sekä luonnontuotteiden markkinoita maailmalla.

Onnistuneen seminaari- ja iltaohjelman lisäksi tapahtuma sai hyvää palautetta mahdollisuudesta vaihtaa ajatuksia alan yrittäjien, kehittäjien, kouluttajien ja tutkijoiden kesken. Esitysmateriaaleihin voi tutustua verkkosivuillamme.


LUMOA-hanke järjesti aluetilaisuudet ympäri Suomen

LUMOA-hankkeen kokoamissa aluetilaisuuksissa kuultiin ja keskusteltiin luonnontuotealan kehittämismahdollisuuksista ja -keinoista kunkin alueen näkökulmista. Esillä olivat myös alan rahoitusmahdollisuudet. Järjestetyt 16 tilaisuutta tavoittivat yli 300 luonnontuotealaan liittyvää toimijaa ja yrittäjää. Keskeisinä aiheina tapahtumissa nousivat esille alan konkreettisen kehittämistyön liikkeelle saaminen sekä raaka-aineitten saatavuuden parantaminen, teemoihin tullaankin panostamaan jatkossa.. Aluetilaisuuksien jälkeen kokoontumisia järjestetään LUMOA-hankkeessa teemoittain. Järjestettyjen tapahtumien aineistot on koottu verkkosivuillemme.

Luonnontuotealan raaka-aineiden saatavuuden kehittämiseen panostetaan!

Raaka-aineiden saatavuuden on todettu olevan yksi keskeinen pullonkaula luonnontuotealan yrittäjyyden ja tuotetarjonnan kasvulle. Alan jalostavien yritysten edustajat eri puolilta Suomea ovat tuoneet asian esille esimerkiksi Luonnontuotealan koordinaatiohankkeen järjestämissä aluetilaisuuksissa.

Kysynnän kokoaminen voi lisätä talteenoton kannattavuutta ja kiinnostusta toiminnan kehittämiseen. Talteenottotoimintaa on tärkeää verkottaa riittävän suurien toimituserien aikaansaamiseksi. Pienet, yksittäisten kerääjien tarjoamat raaka-aine-erät ovat ostaville yrityksille hankalia ajankäytöllisesti ja kuljetuskustannustensa takia. Esikäsittely- ja varastointitilojen löytämisen ohella tarvitaan yhteistyötä raaka-aineita tuottavien ja jalostavien välillä.

Maa- ja metsätalousmininsteriön rahoittamana on käynnistetty työ raaka-aineiden saatavuuden parantamiseksi. Kehitystyössä tarkennetaan jalostavien yritysten tarpeita, kartoitetaan alueiden keruuverkostoja, varastointiloja ja uusien talteenottoverkostojen tarve sekä luodaan yhteistyötä raaka-aineiden vastaanottoon, varastointiin ja jakeluun. Lisätiedot Juha Rutaselta (juha.rutanen@helsinki.fi).

 

Luonnontuotealan hankkeet ja hankkeiden toteuttajat koottu yhteen

Luonnontuotealan hanketoiminta on kuluneen vuoden aikana vilkastunut voimakkaasti, käynnissä lähes 50 erilaista hanketta. LUMOA-hanke on koonnut verkkosivujen hankerekisteriin kuvaukset ja yhteystiedot eri rahoituksilla toteutettavista alan hankkeista. Toivomme kaikkien alan hanketoimijoiden täyttävän hankerekisterilomakkeemme, jolloin lisäämme tiedot sivuillemme.

Hankerekisterin kokoamisen lisäksi alan hanketoteuttajat kutsuttiin esittelemään toimintaansa toisilleen verkkopalaverissa, johon osallistui noin 30 hankkeen edustajat. LUMOA-hankkeen järjestämiä kokoontumisia jatketaan tammikuussa paneutumalla teema kerrallaan alan kehittämiskysymyksiin.

 

Suokasveista uusia tuotteita - osallistu SUOKAS-hankkeen työpajaan!

Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia (SUOKAS) -hanke on kartoittanut soiden kasvien käyttö- ja jatkojalostusmahdollisuuksia. Oulussa 19.1.2017 järjestettävä Uusia tuotteita luonnonkasveista -työpaja tarjoaa uutta tietoa luonnonkasvien käyttömahdollisuuksista, markkinanäkymistä ja lainsäädännön huomioimisesta tuotekehityksessä.

Suokasveista on Suomessa tähän asti hyödynnetty marjojen ohella lähinnä kihokkia ja suopursua. Soiden kasvilajistossa on kuitenkin runsaasti vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, joiden selvittämiseen on nyt tartuttu. Potentiaalisille lajeille etsitään hankkeen avulla erilaisia käyttö- ja jatkojalostusmahdollisuuksia. Osallistumalla tapahtumaan pääset mukaan kehittämään alan uutta liiketoimintaa. 

Ilmoittautuminen 12.1.2017 mennessä!

 

Kiinnostuitko, ota yhteyttä ja seuraa alan toimintaa myös Facebookissa!

Katso lisätietoja verkkosivuiltamme ja ota yhteyttä sekä tykkää ja seuraa alan uutisvirtaa myös Facebookissa.

Uutiskirjeen on koonnut LUMOA -hanke yhteistyössä
Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n kanssa.

Eikö uutiskirje näy oikein? Katso uutiskirje tästä. ›

Poistu postituslistalta ›http://aitoluonto.fi/images/kuvapankki/465_8Z3_HY_EGB1_rurali_FI_B3_RGB_1__23.jpg http://aitoluonto.fi/images/kuvapankki/Luke_FI_virall_WEB_27.jpg http://aitoluonto.fi/images/kuvapankki/4H_logo_pieni_22.jpg http://aitoluonto.fi/images/kuvapankki/medium/lippu_ja_tunnuslause_24.jpg http://www.aitoluonto.fi/images/kuvapankki/b10_272.jpg