LUMOA Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa - luonnontuotealan koordinaatiohanke

 • tarjoaa tukea alueellisesti tehtävään luonnontuotealan kehittämiseen
 • jakaa hanketoteuttajille tietoa ja hyviä käytänteitä
 • auttaa löytämään tarvittavia yhteistyökumppaneita
 • kokoaa ja kehittää ratkaisuja alan yhteisiin ongelmakohtiin
 • aktivoi alan kehittämistyötä
 • nostaa esille uusia hanketarpeita
 • tukee alan innovaatiotoimintaa
 • välittää hankkeiden tuloksia alan toimijoille ja sidosryhmille

Hanke toimii koko Suomessa vuosina 2015-2017 tehden kattavasti yhteistyötä luonnontuotealaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Yhtenä tavoitteena on hankkeiden yhteensovitus päällekkäisyyksien välttämiseksi. LUMOA järjestää muun muassa tapaamisia, seminaareja ja työpajoja, kokoaa tietoa ja hanketuloksia verkkoon sekä jakaa tietoa esimerkiksi uutiskirjein. Ajatuksena on, että tekemistä, tietoa, osaamista ja hyviä käytänteitä jakamalla päästään alan kehittämistyössä nopeasti tuloksiin!

 

Luonnontuotealan koordinaatiohanketta toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa Luonnonvarakeskus sekä Suomen 4H-liitto ry, jonka erityistehtävinä ovat alan nuorisotoiminnan aktivoiminen ja luomukeruutuotannon edistäminen. Luonnonvarakeskus keskittyy alan raaka-ainetuotannon kysymyksiin ja tutkimustiedon jalkauttamiseen. Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

 

Ajankohtaista

 

 

  Tapahtumien materiaaleja

  Tietoa, ideoita, yhteistyötahoja, kontakteja, hyviä käytänteitä, kokemuksia ja vertaistukea. Lisätietoa aluetilaisuuksista esitysmateriaaleineen..

   

  Hankkeen esitteet

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Uutiskirjeet

  Uutiskirje 7/2017

  Uutiskirje 6/2017

  Uutiskirje 5/2017

  Uutiskirje 4/2017

  Uutiskirje 3/2017

  Uutiskirje 2/2017

  Uutiskirje 1/2017

  Uutiskirje 2/2016

  Uutiskirje 1/2016

   

  Yhteystiedot

  Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

  Juha Rutanen, puh. 040 5737 568, juha.rutanen(at)helsinki.fi. Hankkeen koordinaatio, viestintä, verkostotyö ja kehittämiskysymykset.

  Maarit Aho, puh. 050 3179 238, maarit.aho(at)helsinki.fi. aitoluonto.fi -verkkosivut, viestintä.

   

  Luonnonvarakeskus (LUKE)

  Rainer Peltola, puh. 029 532 6429, rainer.peltola(at)luke.fi. Raaka-ainetuotannon kysymykset ja tutkimustiedon jalkauttaminen.

   

  Suomen 4H-liitto ry

  Mari Niska, puh. 0400 234 041, mari.niska(at)4h.fi. Nuorisohankkeiden tuki ja aktivointi.

  Sampo Juhajoki, puh. 050 320 9635, sampo.juhajoki(at)4h.fi. Materiaalituotanto.

  Eija Vuorela, puh. 040 715 1820, eija.vuorela(at)4h.fi. Luomukeruusertifioinnin tuki ja aktivointi.

   

  4H:n aluekoordinaattorit

  Etelä-Suomi: Helena Herttuainen, puh. 050 441 8636

  Länsi-Suomi: Sari Palomäki-Raitala, puh. 040 757 5742

  Itä-Suomi: Pirjo Poutanen, puh. 050 406 2554

  Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu: Miia Konttinen, puh. 044 335 7624

  Lappi: Mari Niska, puh. 0400 234 041

  YHTEISTYÖSSÄ

   

   
  MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi