Nuorisotoiminnan aktivointi

Luonnontuoteala on tulevaisuuden ala. Myös nuoret arvostavat yhä enemmän terveellisyyttä, ekologisuutta ja puhdasta ruokaa, joka näkyy muun muassa villiruoka ja superfood trendien voimakkaana kasvuna. Myös luontoelämyksien ja hemmotteluhoitojen yleistyminen lisäävät luonnontuotealan mahdollisuuksia. Kysynnän lisäksi kasvun edellytyksenä on saada turvattua motivoitunut, osaava ja idearikas työvoimaresurssi. Ala tarjoaakin monipuolisia työ- ja yritysmahdollisuuksia nuorille. Jotta alan kiinnostavuus ja kasvuedellytykset saataisiin turvattua mahdollisimman hyvin, tulee nuorisoon kohdistuvaa luonnontuotealan viestintää lisätä. Aktivoimalla nuoria luonnontuotealalle, lisääntyvät maaseudun työ- ja elinmahdollisuudet merkittävästi. Lumoa-hanke ja 4H ovat koonneet hyviä käytänteitä koskien luonnontuotealan nuorisotoiminnan aktivointia.

Luonnontuotealan teemapäivä - Hyvä käytäntö 1

Teemapäivä toteutetaan rastimuotoisena kokonaisuutena lähiluonnossa tai -metsässä. Tavoitteena on edistää nuorten tuntemusta suomalaisista luonnontuotteista ja luonnontuotealasta ja aktivoida nuoria huomaamaan ja tarttumaan ympäristössään luonnontuotealan tarjoamiin työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksiin. Teemapäivän kohderyhmänä on alakouluikäiset, mutta voidaan soveltaa myös yläkouluikäisille. Lue lisää..

Luontokokemuspolku Luontokokemuspolku - Hyvä käytäntö 2 

Luontokokemuspolun toteuttamiseen suunnitellun oppaan avulla on helppo järjestää lapsille ja nuorille räätälöity kokemuksellinen luontoretki lähimaastoon tai kauemmas metsään. Useiden tutkimusten mukaan jo lyhyen ajan viettäminen lähiluonnossa vaikuttaa positiivisesti henkiseen hyvinvointiin. Metsissä vietetty aika auttaa jaksamista ja lisäämällä oleskeluun liikuntaa, saadaan aikaan myös fyysisiä vaikutuksia. Luontokokemuspolku on hyvä vastapaino oppitunneilla istumiseen ja se on helppo järjestää koulupäivän aikana ilman suurempia valmisteluja. Lue lisää..

Nuoret maaseutuvierailulle - Hyvä käytäntö 3 Nuoret maaseutuvierailulle - Hyvä käytäntö 3 

Maaseutu opettaa -hankkeen aikana muodostuneet hyvät toimintatavat maaseutuammattien ja -yrittäjyyden esille nostamisessa nuorille synnytti tarpeen yhdistystoiminnan aloittamisesta hankkeen päätyttyä. Maaseutuammattiin ry:n perustoimintaa on maaseudulle suunnattujen opintoretkien järjestäminen. Usein opintoretkeen liittyy vierailu jossakin alueen luonnonvara-alan oppilaitoksessa ja maaseutuyrityksessä. Mukana on monenlaisia yrityksiä, maatiloja, marjatiloja, metsänhoitoyhdistyksiä, matkailuyrityksiä, jne. Pyrkimys on mahdollisuuksien mukaan tehdä päivästä toiminnallinen. Lue lisää..

Arktiset Aromit ry Juolukka Luonnontuotteet tutuiksi lapsille ja nuorille - Hyvä käytäntö 4 

Lapsuuden marja- ja sieniretket ovat jääneet lapsuudestamme monen meidän mieleen. Suomalaisten luonnontuotteiden käytön edistämisen kannalta onkin tärkeää olla välittämässä muun muassa marjatietoa ja -taitoa lapsille jo varhaisessa vaiheessa päiväkoti-iässä ja koululaisina. Keruuretket ovat parhaimmillaan elämysten ja kokemusten luomista eri kohderyhmille aidossa luontoympäristössä. Lue lisää..

Luonnontuotealan tiedotushanke - Hyvä käytäntö 5 Luonnontuotealan tiedotushankkeet - Hyvä käytäntö 5 

4H-piirien toteuttamat luonnontuotealan tiedotushankkeet lasten ja nuorten parissa ovat tuottaneet hyväksi todettuja toimintamalleja, joita voitaisiin hyödyntää laajemmaltakin. Viisi kohtaa sisältävä ohjeistus kertoo, mitä hyvä tiedottaminen sisältää. Lue lisää..

 

Hyvä käytäntö 6 Kihokkia keräämässä - Hyvä käytäntö 6 

Suomen ainoa lihansyöjäkasvi. Onko meillä Suomessa sellainenkin? Kyllä vain, sellainen löytyy meidän luonnosta ja ihan läheltä. Se on kihokki ja sitä keräämällä on mahdollista tienata liki 50 euroa kilolta. Lue lisää..

 

YHTEISTYÖSSÄ

 

 
MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi