Arktinen älykäs metsäverkosto

Hankkeen nimi
Arktinen älykäs metsäverkosto

Hankkeen päätoteuttaja

Suomen metsäkeskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Tanja Lepistö, tanja.lepisto@metsakeskus.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Luonnonvarakeskus

Lapin ammattikorkeakoulu

Metsähallitus

Suomen 4H-liitto ry

MTK ry

 

Päätoteuttajan hankkeet

www.metsakeskus.fi/fi/ajankohtaista/kehittamishankkeet

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen tavoitteena on arktisen älykkään metsäverkoston perustaminen osana arktisen älykkään erikoistumisen jalkauttamiseksi käynnistettyjen Arctic Smartness klustereiden toimintaa. Metsäverkosto linkittyy ennen kaikkea Arktinen teollisuus ja kiertotalous sekä Arktinen älykäs maaseutuverkosto klusterien toimintaan.

 

Hankkeen tavoitteena on arktisen älykkään metsäverkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja tunnetuksi tekeminen, Lapin metsätalouden toimintaedellytysten vahvistaminen, arktisen metsäosaamisen tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen alan yritysten ja sidosryhmien toiminnassa kotimaassa ja kansainvälisesti sekä Lapin maakunnan kehittäminen kansainvälisesti kiinnostavaksi arktisen metsätalouden harjoittamisen ja kehityksen mallialueeksi.

 

Toiminnan lähtökohtana on metsien tuottamien ekosysteemipalveluiden kestävä ja monipuolinen hyödyntäminen muuttuvissa yhteiskunnallisissa (omistaja - ja metsälörakenne) ja luonnonoloissa (ilmastonmuutos). Tavoitteena on yritysten tarpeista lähtevä kehittämistoiminta metsään liittyvien elinkeinoalojen kestävän ja vähähiilisen toiminnan turvaamiseksi, kannattavuuden kohentamiseksi, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja liiketoiminnan kasvun lisäämiseksi.

 

Metsäverkostoon kuuluvat alkuvaiheessa maakunnan keskeiset metsätalouden toimijat. Hankkeen toiminnan myötä verkostoon saadaan mukaan toimialalla toimivia yrityksiä, jotka vielä ovat Arctic Smartness klusteritoiminnan ulkopuolella. Tämä toteutetaan metsäverkoston toimijoiden yhteistyöllä siten, että kukin toimija tiedottaa verkoston toiminnasta ja mahdollisuuksista kumppaniyrityksiään yhteistyössä Arctic Smartness klustereiden kanssa.

 

Hankkeen toimenpiteinä ovat:

  • arktisen älykkään metsäverkoston kartoitus ja kuvaus,

  • arktisen metsäverkoston esittelymateriaalin julkaiseminen olemassa olevien kanavien kautta (esim. House of Lapland),

  • arktisen metsätalouden harjoittamisen esimerkki - ja esittelykohteiden etsiminen,

  • biotaloustreffien järjestäminen,

  • uuteen EU-rahoituskauteen valmistautuminen,

  • benchmarking Suomessa ja kansainvälisesti sekä

  • metsäverkostoon liittyvän kansainvälisesti vertailtavan tilastoaineiston koostaminen, päivittäminen ja julkaisu.

Hanke toimii 1.9.2017 - 31.8.2019 välisenä aikana ja sen rahoittaa Lapin liitto.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
441142 €

Hankkeen alkamisvuosi
2017

Hankkeen päättymisvuosi
2019

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi