Luonnontuotteiden vientivalmiuksien ja matkailukytkennän kehittäminen 2016-2017

Hankkeen nimi
Luonnontuotteiden vientivalmiuksien ja matkailukytkennän kehittäminen 2016-2017

Hankkeen päätoteuttaja

Arktiset Aromit ry

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Simo Moisio, simo.moisio(at)arktisetaromit.fi

 

Hankkeen kotisivu

http://www.arktisetaromit.fi/fi/hankkeet

 

Kuva Arktiset Aromit ry

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten vientivalmiuksia valmistamalla menekinedistämisaineistoa, kehittämällä viestintää ja kytkemällä luonnontuotteet matkailun kehittämiseen. Hanke toimii yhteistyössä Finpron Food from Finland -ohjelman kanssa. Hankkeessa järjestetään yrityksille tilaisuuksia, joissa esitellään viennin kannalta tärkeitä tutkimuksia ja kartoituksia sekä kootaan yritysten toiveita yritysyhteistyön lisäämiseksi.

Hankkeessa ohjataan yritysverkostoa yhdensuuntaistamaan markkinointiviestintää luonnontuotealan yhteisten arvojen ja ydinviestien mukaiseksi. Tavoitteena on saada erilaistettua luonnontuotteet viljellyistä tuotteista. Hanke tekee nettiin englanninkielisiä lyhytvideoita ja linkittää ne menekinedistämisen tueksi. Uutta materiaalia tehdään myös ulkomaisten poimijoiden opastamiseen, matkailun ja menekinedistämiseen ja organisoidaan matkailua ja luonnontuotteita yhdistäviä tapahtumia Suomi100 -teemavuoden yhteyteen.

Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.

 

Hankkeen tuloksia / jatkohankkeet:

 

https://www.arktisetaromit.fi/fi/hankkeet/luonnontuotteiden+vientivalmiuksien+ja+matkailukytkennan+kehittaminen+2016-2017+-hanke/aineistoa+matkailuyrityksille/

 

https://www.arktisetaromit.fi/fi/hankkeet/luonnontuotteiden+vientivalmiuksien+ja+matkailukytkennan+kehittaminen+2016-2017+-hanke/hankkeen+julkaisut/

 

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
162500 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi