Valtakunnalliset luonnontuotepäivät Rovaniemellä 2011

Ohjelma 2011

Päivien materiaaleja:

Nissinen Oiva ja Rutanen Juha Luonnontuotteet luonnonvarana – yhteisellä työllä kiinni moniin mahdollisuuksiin pdf

Sara Jaana Luonnontuotteet raaka-aineesta palveluksi pdf
Tuomivaara Anne Hyvinvointituotteita luonnosta eläimille pdf
Starry Inkeri Brändit ja luonnontuoteala pdf
Kaivola Auvo PEFC -sertifiointi ja luonnontuoteala pdf
Tuomasjukka Saska Lisää arvoa luonnontuotteille – jatkojalostusta ja brändin rakentamista pdf
Rautiainen Anne Jokamiehenoikeuksista käsikirja pdf
Peltola Rainer pdf ja Pasanen Ismo pdf1 pdf2 Kokemuksia ja tilastotietoa luonnontuotteiden kaupallisesta keruusta
Partanen Birgitta pdf ja Vuorela Eija pdf Paikkatiedon mahdollisuudet luonnontuotealalla tiivistelmä

Niemi Seija ja Manninen Outi Kestävää massakeruuta – talteenotto ja tutkimus pdf tiivistelmä

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi