Luonnontuotteet ja luontopalvelut kasvuun Pohjois-Pohjoismaalla – LuoPPo

Hankkeen nimi
Luonnontuotteet ja luontopalvelut kasvuun Pohjois-Pohjoismaalla – LuoPPo

Hankkeen päätoteuttaja

Suomen metsäkeskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Riikka-Liisa Heikkilä, riikka-liisa.heikkila(et)metsakeskus.fi

Miia Konttinen, miia.konttinen(et)4h.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/luoppo

 

Hankkeen muut toimijat

Oulun 4H

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen tarkoituksena on viestinnällä tukea luonnontuotteiden keruuketjujen kehittymistä alueellisesti kattavammaksi ja kannattavammaksi. Tämä tarkoittaa isompien tuotemäärien keräämistä ja tuotevalikoiman kasvattamista. Tähän liittyy oleellisesti poimijoiden aktivointi ja poimijoiden työn sujuvoittaminen.
Toiseksi aktivoidaan metsänomistajia ja metsäammattilaisia huomioimaan luonnontuotteiden mahdollisuudet metsätalouden tulonmuodostuksessa. Tällä varmistetaan hyvien keruukohteiden saamista kerääjien tietoon ja keruukohteiksi. Toimintaa suunnataan luomu-laatuisen raaka-aineen hankintaan ja ei-jokamiehenoikeudella kerättäviin tuotteisiin, joille on kasvavaa kysyntää.


Luontopalvelujen osalta viestinnällä rakennetaan yhteistyötä metsänomistajien ja luontopalveluyritysten välillä sekä edistetään luonnontuotteiden käyttöä paikallisesti luontopalveluyrityksissä ja ruokapalveluissa.
Keskeistä hankkeen toiminnassa on luonnontuotealan toimijoiden toimintamahdollisuuksien ja toiminnan tehokkuuden lisääminen lisäämällä tietoa ja toimijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa.

 

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/ Leader/ ELY-keskus.

 

Hanke toimii 1.10.2021-31.12.2023.

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
154280 €

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2023

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi