Ruokaa luonnosta -toimialaselvityshanke

Hankkeen nimi
Ruokaa luonnosta -toimialaselvityshanke

Hankkeen päätoteuttaja

Suomen 4H-liitto ry

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Helena Herttuainen, helena.herttuainen@4h.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Laurea Ammattikorkeakoulu, Lähiruokaa Uudeltamaalta -hanke

 

Kuva Kati Laszka

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen tavoitteena on tehdä kattava villiruuan toimialaselvitys Uudellamaalla. Toimialaselvityksen tavoitteena rakentaa on verkostoja ja selvittää, onko laajemmalle kehittämishankkeelle tarvetta Uudellamaalla.

 

Ruokaa luonnosta -selvityshankkeen tavoitteena on mm.

selvittää:

 • mille villivihanneksille/luonnontuotteille on kysyntää yrityksissä, millaisia määriä ja miten käsiteltynä. Selvitys tehdään sähköisillä kyselyillä ja haastattelujen avulla.

 • eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kiinnostusta ja sitoutumista lähteä rakentamaan koordinoitua villiruuan ja luonnontuotteiden keruuverkostoa Uudellamaalla.

 • mitkä toimijat järjestävät tällä hetkellä koulutusta, millaista koulutusta ja mikä on toimijoiden osaamistaso ja jatkokoulutuksen tarve.

 • kuinka poimijoiden koulutus tulisi järjestää, mitä väyliä pitkin poimijat saadaan toimintaan mukaan ja kuinka heidät saadaan sitoutettua koordinoituun keruutoimintaan.

 • erityisesti nuorten kiinnostusta lähteä kerääjiksi tai yrittäjiksi luonnontuotealalle. Yhteistyötä kartoitetaan alueen oppilaitosten ja nuorten parissa toimivien organisaatioiden kanssa.

 • millaisia ovat toimivat toimitusketjut luonnosta asiakkaalle.

testata:

 • ja selvittää erilaisten viestintäkanavien hyödyntämistä tiedon välittämisessä, kumppanuuksien rakentamisessa ja kerääjien rekrytoinnissa.

perehtyä:

 • Rovaniemen 4H-yhdistyksen ja Oulun 4H-yhdistyksen toimintamalleihin, jossa villivihanneksia ja luonnontuotteita kerätään ravintoloiden ja yritysten tarpeisiin. Rovaniemellä keruutoimintaan on saatu mukaan myös maahanmuuttajat. Hankkeessa selvitetään näiden toimintamallien toimivuutta Uudellamaalla.

analysoida:

 • kerääjien mahdollisuuksia saada keruutuloja eri luonnontuotteista.

tehdä alustavaa kartoitusta:

 • markkinahinnoista.

 • Uudenmaan luomutiloista ja selvitetään, onko tilojen metsät luomusertifioitu. Selvitetään maatilojen kapasiteettia ja mahdollisuuksia toimia tuotteiden kuivaus- ja varastointipaikkoina.

 • potentiaalisista keruualueista.

Lisäksi hankkeessa ryhdytään rakentamaan Uudellemaalle villiruokaverkostoa villivihannesta ja luonnonraaka-aineiden keruuseen, välitykseen ja jatkojalostukseen sekä tarkastellaan pienimuotoisen tuoretukun toimintaedellytyksiä pääkaupunkiseudulla. Hankkeessa järjestetään myös seminaareja, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia.

 

Hankkeen rahoittaja on Uudenmaan ELY-keskus. Loppuraportti

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Uusimaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
50000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2017

Hankkeen päättymisvuosi
2018

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi