PATE – Pakkaskonsentrointilaitteiden kehitys teollisiin elintarvikeprosesseihin sekä ympäristösovelluksiin

Hankkeen nimi
PATE – Pakkaskonsentrointilaitteiden kehitys teollisiin elintarvikeprosesseihin sekä ympäristösovelluksiin

Hankkeen päätoteuttaja

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT):

Miia John, miia.john@lut.fi

Oulun yliopisto:

Mari Jaakkola, mari.jaakkola@oulu.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Oulun yliopisto, Kajaanin yliopisto keskus, Mittaustekniikan yksikkö

 

Rahoittajat

Etelä-Savon maakuntaliitto ja

Kainuun liitto Euroopan aluekehitysrahastosta

 

Linkit

LUT

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeessa kehitetään jäädytysmenetelmään perustuvia innovatiivisia teknologisia ratkaisuja yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomessa toimivien elintarvike-, luonnontuote- ja jätevesialan yritysten kanssa. Tarkoituksena on tutkia ja soveltaa pakkaskonsentraatiota tuotteiden vesimäärän vähentämisessä ja siten tuotteen laadun parantamisessa. Pakkaskonsentraatio perustuu veden luonnolliseen kykyyn kiteytyä puhtaaksi jääksi vesiliuosta jäädytettäessä. Kun jää poistetaan, muut ainesosat - kuten aromiaineet ja bioaktiiviset terveysvaikutteiset yhdisteet - jäävät muuttumattomina väkevöityneeseen liuokseen. Näin arvoaineet voidaan saada tehokkaammin talteen. Hankkeessa hyödynnetään LUT yliopiston ja Oulun yliopiston aikaisemmissa hankkeissa saatua osaamista demolaitteiden kehittämisessä huomioiden erityisesti pienten yritysten tarpeet.

 

Hankeaika on 1.4.2020 – 31.3.2022

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Etelä-Savo Kainuu

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
466450 €

Hankkeen alkamisvuosi
2020

Hankkeen päättymisvuosi
2022

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi