Lappi Luxus - palveluja ja tuotteita lappilaiseen hyvinvointimatkailuun

Hankkeen nimi
Lappi Luxus - palveluja ja tuotteita lappilaiseen hyvinvointimatkailuun

Hankkeen päätoteuttaja

Lapin koulutuskeskus REDU

 

Hankkeen muut toimijat

Lapin ammattikorkeakoulu, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI)

 

Yhteyshenkilö

aini.ojala@redu.fi

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi jakautuvat kolmeen toimenpidekokonaisuuteen.

 

Lapin koulutuskeskus REDU ja Lapin ammattikorkeakoulu vastaavat yhdessä ensimmäisestä toimenpidekokonaisuudesta, jossa tuodaan yhteen luonnontuote-, hyvinvointi- ja matkailualan yrityksiä sekä kartoitetaan niiden tarpeita.

 

Lapin AMK vastaa toisesta toimenpidekokonaisuudessa, jossa kehitetään liiketoimintamallia verkostossa toimimiseen. Liiketoimintamallissa kuvataan ansaintalogiikka: mitä, miten, kenelle, kuka ja millä hinnalla. Liiketoimintamallin kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilun työkaluja ja muita käytännönläheisiä työkaluja.

 

REDU vastaa kolmannesta toimenpidekokonaisuudesta, jossa tuetaan ja valmennetaan yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä (jalkauttaminen). Tässä tukeudutaan Lapin AMKin johdolla kehitettyyn liiketoimintamalliin.

 

Hankkeen toimintakausi on 1.8.2019- 31.12.2021.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
351254 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2021

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi