Luontolähtöisten palvelujen kehittämishanke (LuoPaKe)

Hankkeen nimi
Luontolähtöisten palvelujen kehittämishanke (LuoPaKe)

Hankkeen päätoteuttaja

LAB-ammattikorkeakoulu

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Tarja Vahtokari, tarja.vahtokari@lab.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Allergia-, iho- ja astmaliiton yksikkö, Luontoterveyden osaamiskeskus Luoke

 

Hankkeen kotisivu

https://lab.fi/fi/projekti/luopake

Hankkeen kuvausteksti

Luontolähtöisten palveluiden kehittämishanke (LuoPaKe) tähtää maaseudun elinvoiman kasvattamiseen tarjoamalla yrityksille tai yrittäjyyden alussa oleville mahdollisuuksia saada lisää tietoa ja osaamista liiketoiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa verkostotoimintaa hyödyntäen.

 

Hankkeen kohderyhmänä on luontolähtöisiä palveluita tarjoavat mikro- ja pienet yritykset. Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa yritysten tietotaitoa ja osaamista sekä vahvistaa yritysten kykyä yhteiskehittämiseen ja synnyttää näin uusia palveluita ja liiketoimintaa sekä kasvattaa palveluiden kysyntää ja parantaa viestintää.

 

Hanke vastaa kolmeen haasteeseen:

 

1) Luontolähtöisiä palveluita tarjoavien yrittäjien tietoisuuden vähyys luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta uusia palveluita kehitettäessä.

2) Luontolähtöisiä palveluita tarjoavien yritysten osaamisen vähyys markkinoinnin, palvelumuotoilun, talousasioiden ja digitaitojen osalta.

3) Luontolähtöisiä palveluita tarjoavien yritysten määrä on vähäinen ja niiden koko pieni.

 

Hankkeen infotilaisuuksissa jaetaan ajankohtaista tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja monimuotoisuuden vaalimisesta sekä kestävistä ja vastuullisista luontopalveluista. Lisäksi pureudutaan yritysten liiketoiminta- ja markkinointiosaamiseen. Työpajoissa kehitetään uusia luontolähtöisiä palveluita yhteiskehittämisen keinoin. Yritysten viestintäosaamista kasvatetaan.

 

Tuloksina yrityksillä on ajankohtaista ja tutkittua tietoa, ne osaavat kehittää uusia palvelutyyppejä ja niiden digi-, markkinointi- ja talousosaaminen on parantunut. Uutta liiketoimintaa syntyy ja edellytykset yritysryhmähankkeiden syntymiselle on luotu. Hanke edistää kotimaista ja kansainvälistä matkailua.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Etelä-Karjala Kymenlaakso

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
241076 €

Hankkeen alkamisvuosi
2024

Hankkeen päättymisvuosi
2025

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi