Back to basic

Hankkeen nimi
Back to basic

Hankkeen päätoteuttaja

Hankasalmen 4H-yhdistys

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Taru Koskinen, backtobasic(at)4h.fi

 

Järjestäjän hankkeet

https://hankasalmi.4h.fi/hankkeet/paattyneet-hankkeet/back-to-basic/

 

Hankkeen kuvausteksti

Hankasalmen 4H-yhdistys toteuttaa yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa pääasiassa 6-29-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen suunnatun luontosuhdetta vahvistavan kehittämishankkeen. Hankkeen sisältönä ja tavoitteena on edistää lasten ja nuorten luontosuhdetta, ympäristöherkkyyttä, luontoarvoja, -tietoutta ja -toimintaa.

 

Lapset ja nuoret voivat itse vaikuttaa ympäristönsä puolesta. Vaikuttamalla lähiympäristössä luonnon puolesta, voi samalla vaikuttaa asioihin globaalisti. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda suhteita muiden maiden nuoriin ja herättää myös heille kiinnostusta luonnossa olemisesta. Tarkoitus on myös jakaa erilaisia kokemuksia maiden välillä. Tavoitteena on lisätä luonnontuotteiden arvostusta ja luonnossa liikkumista.

 

Nuorten kiinnostus nettiä kohtaan on yksi syy luonnosta vieraantumiseen. Hankkeen tavoitteena on kääntää netin haittavaikutukset voimavaraksi luonnon avulla. Luonnon aineettomien arvojen tuotteistamiseksi tarvitaan luonnonlukutaitoa eli kykyä lukea ja ymmärtää luontoa sekä yhdistää luonto, palvelu ja teknologia. Kehittämällä luonnonlukutaitoa voivat nuoret luoda liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista.

 

Hankkeen tavoitteena on lisätä myös luontoalanyrittäjyyttä, jossa nuoret voivat olla toimijoita ja/tai yrittäjinä. Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa kestävän kehityksen sisäistäneitä nuoria.

 

Hankkeen päätoteuttajana toimii Hankasalmen 4H-yhdistys, tehden yhteistyötä Hankasalmen kunnan, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Keski-Suomi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
129088 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2018

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi