MELLI - Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa

Hankkeen nimi
MELLI - Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa

Hankkeen päätoteuttaja

Suomen Metsäkeskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Heli Jääskeläinen, vs. elinkeinopäällikkö, heli.jaaskelainen@metsakeskus.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä

 

Hankkeen kotisivu

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/melli-metsista-ja-luonnontuotteista-liiketoimintaa

Hankkeen kuvausteksti

MELLI eli Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa -hankkeen päätavoitteena on edistää luonnontuotealan osaamista Pohjois-Savossa sekä kehittää luonnontuotealan liiketoimintaa osana kokonaiskestävää ja kannattavaa metsätaloutta. Hankkeessa kehitetään edelleen alueellista ja ylimaakunnallista yhteistyötä luonnontuotealalla sekä luodaan mahdollisuuksia metsien monikäytölle.

 

Hankkeen tavoitteina on tuoda esille olemassa olevia sekä löytää uusia tapoja hyödyntää luonnontuotteita ja metsää osana yritysten liiketoimintaa, edistää avoimen metsä- ja luontotiedon käyttöä sekä hyödyntämistä osana luonnontuotteiden keruuta ja metsässä tapahtuvaa palvelutoimintaa, innovoida uusia liiketoimintamalleja ja yhteisiä palveluketjuja, joissa hyödynnetään luonnontuotteita tai metsien monikäyttöön liittyviä palveluja sekä testata hankkeessa kehitettyjen uusien tuotteiden, palveluiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden toimintaa käytännössä.

 

Hankkeessa hyödynnetään jatkuvasti karttuvaa tietämystä aiheesta ja luodaan verkostoja ylimaakunnallisesti luonnontuotealan kehittämiseksi. Hanketta toteutetaan Pohjois-Savon alueella ajalla 1.12.2022–30.9.2024. Hanketta rahoittavat ELY-keskus (Maaseuturahasto) sekä Suomen metsäkeskus, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä. Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii Suomen metsäkeskus. Osatoteuttajina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Savo

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
367685 €

Hankkeen alkamisvuosi
2022

Hankkeen päättymisvuosi
2024

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi