Lisää Luomua Lappiin

Hankkeen nimi
Lisää Luomua Lappiin

Hankkeen päätoteuttaja

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Ritva Pesonen ritva.pesonen@lappia.fi

Hankkeen kuvausteksti

Lisää Luomua Lappiin -tiedonvälityshanke edistää luomualan kehitystä ja kasvua peltokasviviljelyssä, kotieläin- ja puutarhatuotannossa sekä keruutuotannossa. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja. Hankkeen kohderyhmänä ovat luomualalla toimivat sekä luomutuotantoa harkitsevat ja muut asiasta kiinnostuneet. Hankkeen toiminta aikana järjestetään tiedotustilaisuuksia, joiden tarkoituksena on lisätä tietoutta luonnonmukaisesta tuotannosta, parantaa osaamista ja madaltaa kynnystä siirtyä luonnonmukaiseen tuotantoon. Tavoitteena on tuoda tietoa ja osaamista luomukeruutuotannon mahdollisuuksista ja luomukeruualueiden monipuolisemmasta kestävästä hyödyntämisestä Lapin maakunnan alueella. Hankkeessa osallistutaan erilaisiin tapahtumiin, joissa on mahdollisuus kohottaa Lapin luomuimagoa ja tuoda tietoisuutta luomutuotannosta. Hankkeen tiedotustilaisuuksiin valitaan parhaat saatavilla olevat asiantuntijat hyviä olemassa olevia verkostoja käyttäen. Hankkeessa hyödynnetään valtakunnallisissa luomuhankkeissa ja -tutkimuksissa tuotettua tietoa luomusta.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
167244 €

Hankkeen alkamisvuosi
2022

Hankkeen päättymisvuosi
2024

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi