Arktisten kasvien taiga: terveyttä luonnosta

Hankkeen nimi
Arktisten kasvien taiga: terveyttä luonnosta

Hankkeen päätoteuttaja

Tampereen yliopisto

 

Yhteyshenkilö

Professori Eeva Moilanen, eeva.moilanen@tuni.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://research.tuni.fi/taiga/

 

Hankkeen muut toimijat

Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus,
FM Tiina Tolonen, tiina.tolonen@oulu.fi

 

Yhteistyökumppanit

Kiantama Oy, Aromtech Oy, Nordic Lights Superfood Oy, Arctic Warriors, Lapin Sara Oy, Ammattiopisto Lappia, Arktiset Aromit ry

Hankkeen kuvausteksti

Pohjois-Suomessa on runsaat ja ainutlaatuiset luonnonvarat. Yötön yö ja arktiset olosuhteet rikastavat pohjoisen kasveihin tehoaineita, joita kansanlääkinnässä on käytetty hyväksi vuosisatoja, mutta joiden terveysvaikutuksista on vain vähän tieteellistä tutkimusta. Tässä hankkeessa tutkitaan arktisten kasvien terveysvaikutuksia ja keskitytään erityisesti lihavuuteen ja sen liitännäissairauksien (diabetes, sydänsairaudet) syntyyn liittyvään matala-asteiseen tulehdukseen sekä aineenvaihduntamuutoksiin. On tunnettua, että kasvipainotteinen ruokavalio sisältää tätä haitallista hiljaista tulehdustilaa rauhoittavia ja aineenvaihduntaa normalisoivia yhdisteitä. Hankkeessa etsitään pohjoisen luonnon arvoaineita, joilla olisi tällaisia terveyshyötyjä. Hankkeessa tutkitaan puolukkaa ja kaarnikkaa eli variksenmarjaa niiden terveysvaikutusten ja terveysvaikutteisten arvoaineiden tunnistamiseksi.

 

Hankkeessa tutkitaan puolukan marjajauheen, puolukan siemenöljyn, puolukan puhdasaineiden sekä kaarnikan marjajauheen ja puhdasaineiden vaikutuksia lihavuuden kehittymiseen sekä siihen liittyvään matala-asteiseen tulehdukseen ja aineenvaihdunnallisiin muutoksiin kokeellisissa malleissa. Puolukan marjajauheen osalta syvennetään aiemmassa hankkeessamme saavutettuja positiivisia tutkimustuloksia.

 

Seuraavassa vaiheessa tutkitaan marjajauheiden/yhdisteiden vaikutuksia geenien ilmentymisprofiiliin uuden sukupolven sekventointimenetelmällä sekä niiden turvallisuutta solu- ja maksatoksisuusmalleissa. Tutkittavista marjajauheista tehdään koostumusanalyysit, ja tutkitaan valikoitujen puhdasaineiden osalta solutason mekanismeja M1/M2 makrofagimallissa, joka mallintaa rasvakudoksen matala-asteisen tulehduksen mekanismeja.

 

Hankkeessa on vahva yritysyhteistyö Lapin ja Kainuun marjayritysten kanssa. Tavoitteena on lisätä alueella toimivien marjayritysten verkostoitumista ja osaamisen kehittymistä sekä tukea tuotekehitystä seminaari- ja työpajatoiminnan kautta. Hankkeessa on myös koulutusyhteistyötä Lappia/Muonion yksikön kanssa luonnontuotealan ja ravitsemusalan -koulutusohjelmissa. Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti hankkeen nettisivuilla, luonnontuotealan julkaisuissa sekä sanoma- ja aikakauslehdissä. Hankkeessa syntyviä tutkimustuloksia julkaistaan alan tiedelehdissä.

 

Hanke tuottaa tutkimustietoa puolukan ja kaarnikan sekä niissä esiintyvien yhdisteiden vaikutuksista obesiteetin kehittymiseen ja siihen liittyvään matala-asteiseen tulehdukseen ja metabolisiin muutoksiin. Hankkeessa syntyviä tutkimustuloksia voivat yritykset hyödyntää tiedotus- ja tuotekehitystoiminnassa. Lisääntyvä tieto luonnonyhdisteiden terveysvaikutuksista lisää kiinnostusta niitä sisältäviä tuotteita kohtaan ja lisää niiden myyntiä ja käyttöä sekä parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia paikallisesti ja globaalisti.

 

Hanke toimii 1.1.2020-30.9.2023.

 

Kuva: Kiantama Oy

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kainuu Lappi Pirkanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
559791 €

Hankkeen alkamisvuosi
2020

Hankkeen päättymisvuosi
2023

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi