FORLEAP-Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita

Hankkeen nimi
FORLEAP-Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus, Parkanon toimipaikka

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Tytti Sarjala, tytti.sarjala(at)luke.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Tampereen teknillinen yliopisto, kemian ja biotekniikan laitos

 

Hankkeen kotisivu

https://www.luke.fi/projektit/forleap-paaprojekti/

Kuva FORLEAP

Hankkeen kuvausteksti

Metsistä saatavat monipuoliset raaka-aineet ja syntyvät sivuvirrat sisältävät runsaasti arvokkaita ainesosia hyödynnettäväksi korkean jalostusasteen tuotteiksi. Hankkeessa luodaan yritysten tuotekehitykseen räätälöityjä analyysi- ja testausmenetelmätyökaluja, joilla määritetään eri raaka-aineiden tehoaineiden koostumusta ja bioaktiivisuutta kuten antioksidatiivisia ja antimikrobisia ominaisuuksia. Hankkeessa tähdätään metsästä saatavien raaka-aineiden aiempaa monipuolisempaan hyödyntämiseen uusien tuotteiden kehittämiseksi sekä öljypohjaisten synteettisten yhdisteiden korvaamiseksi uusiutuvilla luonnonvaroilla vähähiilisyyttä edistäen. Hankkeessa luodaan matalan kynnyksen tuotekehitysalusta pk-yritysten tueksi.

 

Hanke toimii 1.9.2015-31.10.2018.

 
Kuva FORLEAP

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pirkanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
600000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2015

Hankkeen päättymisvuosi
2018

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi