Keruupilotti 2018

Hankkeen nimi
Keruupilotti 2018

Hankkeen päätoteuttaja

Kolarin kunta

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Päivi Pohjolainen, paivi.pohjolainen@kolari.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://fi-fi.facebook.com/mettanvilja/

 

Kuva Keruupilotti 2018

Hankkeen kuvausteksti

Tunturi-Lapin luonnontuotealan kasvu ja kehittyminen ovat täysin riippuvaisia toimivasta raaka-aineen talteenotosta. Valoisten kesäöiden -hankkeessa selvitettiin olemassa olevia keruuverkostomalleja, toimivia käytäntöjä ja haastekohtia. Näiden pohjalta laadittiin keruuverkostomalli, joka perustuu lappilaisten raaka-aineen laadukkaaseen talteenottoon ja korkean laadun säilyttämiseen läpi koko tuotantoketjun.

 

Keruutoimintamallissa toteutuvat kestävän kehityksen periaatteet niin ekologisesta, sosiokulttuurisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Keruu tapahtuu luonnon puhtautta ja monimuotoisuutta vaalien, eettisesti ja paikalliskulttuuria kunnioittaen ja sitä myös elävöittäen, ansaintalogiikaltaan reilusti ja edelleen taloudellisesti kannattavalla tavalla. Suunniteltu keruuverkostomalli testataan käytännössä Keruupilotti 2018 -hankkeessa. Hanke järjestää myös kuivurinrakennuskurssin raaka-aineiden kuivauskapasiteetin varmistamiseksi alueella.

 

Keruupilotti 2018:n päätavoitteena on pilotoida luotu keruuverkostomalli käytännössä, selvittää mallin kehittämistarpeet ja näin luoda edellytyksiä varsinaisen liiketoiminnan käynnistymiselle alueella. Esimerkkimarjana hankkeessa toimii mustikka. Mustikan keruupilotti toteutetaan usean yrityksen, hankkeen sekä poimijoiden välisenä yhteistyönä.

 

Hanke toimii 1.6.-31.12.2018 välisenä aikana ja sitä rahoittaa Leader Tunturi-Lappi.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
0

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2018

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi