Tulevaisuus luonnonantimissa

Hankkeen nimi
Tulevaisuus luonnonantimissa

Hankkeen päätoteuttaja

ProAgria Länsi-Suomi /Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Janita Kylänpää, 050 66 471, janita.kylanpaa@maajakotitalousnaiset.fi

Anna Kari, 050 555 8440

anna.kari@maajakotitalousnaiset.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://lansi-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/
hankkeet/tulevaisuus-luonnonantimissa-15945

Hankkeen kuvausteksti

Tulevaisuus luonnonantimissa
Hankeaika 4.1.2021-31.12.2022.

 

Kohderyhmä: Leader-Pohjois-Satakunnan alueen nuoret ja heidän opettajansa. Luonnontuotealan toimijat, kalatalousketjun toimijat ja kaikki alueen asukkaat.

 

Hankkeella edistetään luonnontuotteiden tuntemusta ja käyttöä sekä tehdä näitä elinkeinoja konkreettisella tavalla tutuksi.

 

Tavoitteena on saada nuoret jälleen kiinnostumaan luonnontuotteista ; luonnonyrteistä, marjoista, sienistä sekä kalataloudesta. Lisäksi luonnontuotteista on moneksi. Kalastelun, sienestyksen, marjastuksen tai villiyrtteilyn lisäksi sillä voi olla kytköksiä tulevaan työhön tai harrastukseen. Arvostus luonnontuotteita ja alan ammattilaisia kohtaan nousee sekä perinteet siirtyy tuleville sukupolville.

 

Pohjois-Satakunta on alueena vilkasta kalastusaluetta ja aktiivista luonnontuotteiden keruualuetta. Nuorten kiinnostus luonnontuotteisiin on osa alueen elinvoimaisena säilymiseen myös luonnontuote-elinkeinon kannalta. GeoPark -alueena houkuttaa nuoria liikkumaan sekä tutkimaan oman kotiseudun kulttuuriperinnettä ja tutkimaan siellä kasvavia luonnontuotteita opetusmielessä. Luonnontuotteiden hyödyntäminen tulevaisuuden liiketoiminnassa on yksi tämän hankkeen tavoite.

 

Haemme hankkeeseen yhteistyökouluja Pohjois-Satakunnan leaderin alueelta.

 

Hanketta rahoittaa Leader Aktiivinen Pohjois-Satakunta.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Satakunta

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
0

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2022

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi