Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa – ELLI

Hankkeen nimi
Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa – ELLI

Hankkeen päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria

 

Kohderyhmä
Maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jatkojalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimivat pienet ja keskisuuret yritykset. Lisäksi kohderyhmänä ovat elintarvikealasta sekä alkutuotannon jalostuksesta kiinnostuneet henkilöt, erityisesti maito-, marja-, kasvis- ja luonnontuotealalla toimijat.

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

projektiasiantuntija Marja-Leena Hirvonen, marja-leena.hirvonen@riveria.fi

 

Hankkeen muut toimijat

hankesuunnittelija Anu Lavola, Itä-Suomen yliopisto / Ympäristö- ja biotieteiden laitos, anu.lavola@uef.fi

Hankkeen kotisivu

http://www.ruokaketjuelli.fi/

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen päätavoitteena on pohjoiskarjalaisen maidon, marjojen, kasvisten ja luonnontuotteiden ruokaketjun osaamisen, yrittäjyyden ja liiketoiminnan vahvistaminen. Lisäksi osatavoitteina ovat jatkojalostuksen osaamisen vahvistaminen elintarvike- ja luonnontuotealalla sekä alkutuotannon jatkojalostuksessa, alkutuotannon ja elintarvikealan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen erityisesti nuorten ja alanvaihtajien keskuudessa, ja alkutuotannon ja elintarvikealan digiosaamisen vahvistaminen.

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jatkojalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimivat pienet ja keskisuuret yritykset. Lisäksi kohderyhmänä ovat elintarvikealasta sekä alkutuotannon jalostuksesta kiinnostuneet henkilöt, erityisesti maito-, marja-, kasvis- ja luonnontuotealalla toimijat.

 

Hanke toteutetaan koulutushankkeena koulutusohjelman mukaan. Koulutusohjelma on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Laatuosaaminen, Tuotantotoiminnan osaaminen ja Jatkojalostuksen osaaminen. Koulutusta voidaan toteuttaa perinteisen koulutuspäivien lisäksi esimerkiksi verkkokoulutuksina, työpajoina, valmennuksena, esittelytoimintana/demonstraatioina sekä enintään päivän kestävinä tila- tai yritysvierailuina. Koulutusohjemaan kuuluu opintomatkoja (mm. seminaarit, messut, tapahtumat, yrityskäynnit) maakunnassa ja valtakunnallisesti sekä ulkomaanmatkat. Koulutusohjelmaa toteuttavat eri alojen asiantuntijat maakunnasta, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

 

Hanke toimii 1.1.2020-31.12.2022 ja sen päärahoittajana toimii Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Karjala

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
450000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2020

Hankkeen päättymisvuosi
2022

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi