ECODIVE - Metsien luonnontuotteet osana biotaloutta

Hankkeen nimi
ECODIVE - Metsien luonnontuotteet osana biotaloutta

Hankkeen päätoteuttaja:

Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Hankkeen muut toimijat:

Karjalan Tutkimuskeskuksen Metsäntutkimuslaitos, Venäjän Tiedeakatemia (FRI KarRC RAS)

 

Hankkeen kotisivut:

ECODIVE-hanke

 

Yhteyshenkilö:

Päivi Merilä paivi.merila@luke.fi; Tähti Pohjanmies

tahti.pohjanmies@luke.fi

Hankkeen kuvausteksti

TAUSTA

Puhdas ja monimuotoinen metsäluonto on elinympäristön perusta ja Karelia CBC-ohjelma-alueen vahvuus. Metsien aluskasvillisuus tuottaa monia luonnontuotteita, kuten metsämarjoja ja muita vähemmän tunnettuja ja hyödynnettyjä kasvinosia. Viime vuosina monien metsien luonnontuotteiden arvostus on noussut selvästi niiden terveyttä edistävien ainesosien tultua yleiseen tietoisuuteen. Arvostuksen ja kysynnän kasvu tarjoaa mahdollisuuksia laajentaa ja lisätä metsien luonnontuotteiden käyttöä ja jalostusastetta. Tämän tavoitteen edistämiseksi tarvitaan enemmän tietoa metsien luonnontuotteiden satoihin ja nk. funktionaalisten yhdisteiden pitoisuuksiin vaikuttavista tekijöistä.

 

TAVOITE

ECODIVEn tavoitteena on lisätä tietoa ja tietoisuutta ympäristötekijöistä, jotka säätelevät metsien luonnontuotteiden satoisuutta ja niiden sisältämien funktionaalisten yhdisteiden pitoisuuksia talousmetsissä koko niiden kiertoaikana.

 

TUOTOKSET

Tuotamme NONWOOD PACKAGE -tietopaketin, johon kootaan projektin tulokset ja ajankohtaista tietoa metsämarjoista ja muista metsien luonnontuotteista, kuten: – tietoa metsänhoidon ja ympäristötekijöiden vaikutuksista metsämarjojen ja muiden metsien luonnontuotteiden satopotentiaaliin – paikkatietoa metsämarjojen ja muiden metsien luonnontuotteiden satopoteniaalista ja ns. ”hot spot” -alueista – tietoa siitä, miten kasvupaikka vaikuttaa mustikan antosyaanipitoisuuteen.

 

Hanketta rahoittavat Karelia CBC ohjelma, jota rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjä ja Suomi. Hankkeen toimintakausi on 1.1.-2019-31.12.2021

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Kansainväliset rahoitusohjelmat

Kustannusarvio (euroa)
640000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2021

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi