Arktinen nokkonen

Hankkeen nimi
Arktinen nokkonen

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus

 

Yhteyshenkilöt ja sähköpostit

Françoise Martz francoise.martz@luke.fi | Tapio Pyörälä tapio.pyorala@lapinamk.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Lapin ammattikorkeakoulu

 

Hankkeen kotisivu

www.arktinennokkonen.fi | www.facebook.fi/arktinennokkonen

Hankkeen kuvausteksti

Arktinen nokkonen (ARKNOKK) -hankkeessa kehitetään perinteistä ja luonnonmukaista viljelyä jo olemassa olevien nokkostuotteiden raaka-aineeksi ja uusien tuotteiden kehittämistä varten. Lisäksi käynnistetään yhteistyö ja luodaan arvoverkosto nokkosen tuotantoon ja jalostukseen lopputuotteeksi. Hankkeessa myös testataan ainutlaatuisesti nokkosen hyödyntämistä porojen talviruokinnassa.

 

Tavallisen poltinkarvaisen isonokkosen (Urtica dioica) lisäksi ARKNOKK-hankkeessa kartoitetaan harvinaisemman, poltinkarvattoman alalajin, pohjannokkosen (Urtica dioica ssp. sondenii) hyödyntämismahdollisuuksia. Hanke vahvistaa ja monipuolistaa lappilaista luonnontuotealaa.

 

Hankkeen kokonaisrahoitus 513 518 €, josta EAKR:n ja valtion osuus 410 813 €. Hanke toteutetaan 01.03.2020 – 30.09.2023 välisenä aikana. Hankeen päätoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus ja osatoteuttajana Lapin ammattikorkeakoulu. Lisäksi hankkeen to-teutuksessa on mukana erikoiskasvituotannon, maa- ja porotalouden, luonnontuotealan, viestinnän, tutkimuksen ja biotalouden toimijoita.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
513518 €

Hankkeen alkamisvuosi
2020

Hankkeen päättymisvuosi
2023

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi