Avaimet yrittäjyyteen - Sparrausta ja tukea muutostilanteisiin

Hankkeen nimi
Avaimet yrittäjyyteen - Sparrausta ja tukea muutostilanteisiin

Hankkeen päätoteuttaja

ProAgria Oulu ry

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Soila Hiltunen, soila.hiltunen(at)maajakotitalousnaiset.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

 

Hankkeen kotisivu

https://www.proagriaoulu.fi/fi/avaimet-yrittajyyteen/

Hankkeen kuvausteksti

Yrittäjyys on maaseudulla edelleen työllisyyden perusta, sillä työllistymis-mahdollisuuksia on usein vähemmän kuin kaupungeissa. Maatalouden ulkopuolisella liiketoiminnalla ja maatalouden sivuelinkeinoilla on myös merkittävä rooli maaseutualueiden toimialarakenteen monipuolisuuden lisäämisessä. Maaseudun pienillä yrityksillä on usein vaatimattomat kehitysresurssit ja niiden kannattavuus on keskimäärin vaatimatonta. Maaseudun yrittäjät tarvitsevat tukea erityisesti yrityksen perustamis- ja muutostilanteissa. Maaseudulla tulee kiinnittää huomiota nuoriin yrittäjiin ja pyrkiä tarjoamaan heille mahdollisimman edulliset olosuhteet yrittäjyyteen. Hankkeessa nuorille yrittäjille tuotetaan verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia, joissa he pääsevät kehittämään omaa yritystoimintaansa ja, jotka tarjoavat maaseudun nuorille yrittäjille tärkeän viitekehyksen tukemaan omaa yrittäjyyttä. Yritysten investoinnit eivät välttämättä tuo automaattisesti tullessaan kannattavuutta vaan myös kehittämistoimintaa tulee edistää. Hankkeessa yrittäjille tarjotaan tukea ja sparrausta investointien yhteydessä. Myös sukupolven- ja omistajavaihdosten hallittu toteuttaminen edellyttää toimenpiteitä, jotta yrityskanta uusiutuisi. Maatilojen sivuelinkeinotoiminnan kehittämisellä mahdollistetaan työpaikkojen säilyminen tilalla ja vahvistetaan maaseudun elinvoimaisuutta. Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan maaseudun mikroyritysten, nuorten yrittäjien ja maatilojen sivuelinkeinoja harjoittavien tukeminen yritysten arjessa erityisesti muutostilanteissa. Hankkeessa sparrataan yrityksiä uudistumiseen, arjen ja hyvinvoinnin hallintaan sekä autetaan yrittäjiä tunnistamaan tarvittavia tukipolkuja. Hankkeen toimenpiteet sisältävät yrittäjäklinikoita, aktivointipäiviä, ohjattua sparrausryhmätoimintaa sekä yritysten verkostoitumisen tukemista.

 

Hankkeen toimiaika on 1.3.2019 - 31.12.2022

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
253850 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2022

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi