Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa (LUMO-INKA)

Hankkeen nimi
Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa (LUMO-INKA)

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus ja Itä-Suomen yliopiston metsäosasto

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Henri Vanhanen, henri.vanhanen(at)luke.fi ja Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen(at)uef.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://www.luke.fi/fi/projektit/lumoinka-tekes-eakr

Kuva Erkki Oksanen LUKE

Hankkeen kuvausteksti

Metsien ei-puupohjaisiin tuotteisiin pohjautuva luonnontuoteala on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna liikevaihdoltaan usean sadan miljardin arvoista liiketoimintaa ja globaalit markkinat kasvavat tällä hetkellä jatkuvasti. Suomessa ei-puupohjaisia raaka-aineita on runsaasti ja monipuolisesti saatavilla. Siitä huolimatta luonnontuotealan globaali markkinapotentiaali on ollut suurelta osin hyödyntämättä, sillä alalta puuttuvat selkeät tuotanto- ja liiketoimintamallit.

 

LUMO-INKA hankkeessa luodaan tavoitteellisesti uusia liiketoimintamalliratkaisuja luonnontuotealalle systemaattisia menetelmiä ja parhaita resursseja hyödyntäen. Projektin tavoitteet ovat:

1. Liiketoimintamallien kehittäminen luonnontuote- eli raaka-ainelähtöisesti.

2. Systemaattinen liiketoimintamallien tutkimus, arviointi ja kehittäminen.

3. Metsien käytön tehostaminen ja metsäbiotalouden kehittämisen tavoite.

 

LUMO-INKA hankkeen tavoitteena on kasvun edellytysten luominen uusien liiketoimintamallien avulla ja löytää uusia tuotteistettavia raaka-aineita. Projektin tuloksena on luoda Suomen olosuhteisiin sopivia uusia raaka-aine- ja kohdemarkkinalähtöisiä tuotanto- ja liiketoimintamalleja, joista voi muodostua merkittävä tulonlähde sekä metsänomistajille että raaka-aineita jatkojalostaville yrityksille. Lisäksi projektista hyötyvät luonnontuotealan asiakkaat ja loppukäyttäjät kasvavina valikoimina ja parempana saatavuutena.

 

Raportit:

Hankkeen tiimoilta on tehty julkaisu "Katsaus Japanin erikoissienimarkkinoihin".

 

Hanketta rahoittaa EAKR, Tekes, Tornator Oy, Nordic Koivu Oy, PolarShiitake Oy, Kainuun Country Food Oy, Sienestä Oy ja Puhdistamo Oy. Hankkeen toiminta-aika on 1.12.2015-31.5.2017.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKRMuu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
514000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi