SieVi -Sientenviljely biotalouden toimenpiteenä

Hankkeen nimi
SieVi -Sientenviljely biotalouden toimenpiteenä

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus ja Itä-Suomen yliopiston Metsäosasto

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Henri Vanhanen, henri.vanhanen(at)luke.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://www.luke.fi/projektit/sievi-paaprojekti/

Kuva Kai Pulkkinen

Hankkeen kuvausteksti

Vuonna 2013 ruokasienten maailmanmarkkinoiden koko oli noin 30 miljardia euroa. Vuoteen 2020 mennessä markkinoiden on arvioitu kasvavan 45 miljardin euron suuruiseksi. Tämä luku ei kuitenkaan sisällä erikoissienten markkinoita, jotka tunnetaan niiden pääasiallisella markkina-alueella Aasiassa lääkinnällisinä sieniä. Näiden markkinat itsessään ovat useita kymmeniä miljardeja euroja. Aasian markkinat luovat potentiaalin, johon suomalaiset metsänomistajat ja sienijalostajat ovat vasta heräämässä. SieVi -Sientenviljely biotalouden toimenpiteenä on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittama (Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset) agrometsätalouden toimenpiteiden kehittämiseen tähtäävä hanke.

 

Hankkeen toteuttajina toimivat Luonnonvarakeskus ja Itä-Suomen Yliopiston Metsätieteiden osasto. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Luonnonvarakeskus. Hankkeen tavoitteena on kehittää korkean markkina-arvon omaavien erikois- ja ruokasienten viljelymenetelmiä niiden suunnitelmallista ja laajamittaista tuotantoa varten sekä kehittää analysointimenetelmä tuotetun ja luonnonesiintymistä kerättyjen erikoissienten laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi. Hankkeen toimenpiteillä tähdätään uusien tuotteistettavien raaka-aineiden alkutuotantomenetelmien kehittämiseksi. Hankkeessa tuotetaan myös tietoa tuotteiden jalostamisen tueksi. Hankkeen odotetut tulokset antavat vahvaa pohjaa vientivetoisen liiketoiminnan käynnistämiseksi.

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kainuu Lappi Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaMuu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
300000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi