Luonnon raaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa (Lukos)

Hankkeen nimi
Luonnon raaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa (Lukos)

Hankkeen päätoteuttaja

Laurea ammattikorkeakoulu

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Satu Vuorela, satu.vuorela(at)laurea.fi

 

Linkit

https://www.laurea.fi/en/projects/l/lukos---luonnonraaka-aineet-kosmetiikkateollisuudessa/

Hankkeen kuvausteksti

Eri teollisuuden aloilla, kuten elintarviketeollisuudessa, syntyy tuotteiden valmistuksen yhteydessä sivuvirtoja, joita voitaisiin hyödyntää kosmetiikassa. Tätä jalostamista voitaisiin kehittää, kun tunnistetaan kosmetiikkateollisuuden tarpeet. Luonnon raaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa -hankkeessa tavoitteena on selvittää kosmetiikkayritysten kiinnostusta sivuvirtojen käyttöön sekä selvittää, miten niitä pitäisi prosessoida kosmetiikan raaka-aineiksi.

 

Hankkeessa tehdään toimialaselvitys, missä kartoitetaan tarkemmin näiden sivuvirtojen kysyntä kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin. Lisäksi selvitetään, kuinka paljon Uudenmaan teollisuusyrityksissä syntyy sivuvirtoja ja mitä niistä voitaisiin hyödyntää kosmetiikan raaka-aineina. Hankkeessa selvitetään kosmetiikkateollisuuden toimijat Uudellamaalla, kosmetiikan valmistajat sekä raaka-aineiden tuottajat ja myyjät. Lisäksi tehdään alustava kartoitus raaka-aineiden markkinahinnoista. Sivuvirtojen hyödyntäminen kosmetiikassa on yksi tapa tukea kiertotaloutta ja kestävää kehitystä.

 

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hanke toimii 01.09.2018-31.03.2019.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Uusimaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
0

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2019

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi