Luonnon raaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa (Lukos)

Hankkeen nimi
Luonnon raaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa (Lukos)

Hankkeen päätoteuttaja

Laurea ammattikorkeakoulu

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Satu Vuorela, satu.vuorela(at)laurea.fi

Hankkeen kuvausteksti

Eri teollisuuden aloilla, kuten elintarviketeollisuudessa, syntyy tuotteiden valmistuksen yhteydessä sivuvirtoja, joita voitaisiin hyödyntää kosmetiikassa. Tätä jalostamista voitaisiin kehittää, kun tunnistetaan kosmetiikkateollisuuden tarpeet. Luonnon raaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa -hankkeessa tavoitteena on selvittää kosmetiikkayritysten kiinnostusta sivuvirtojen käyttöön sekä selvittää, miten niitä pitäisi prosessoida kosmetiikan raaka-aineiksi.

 

Hankkeessa tehdään toimialaselvitys, missä kartoitetaan tarkemmin näiden sivuvirtojen kysyntä kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin. Lisäksi selvitetään, kuinka paljon Uudenmaan teollisuusyrityksissä syntyy sivuvirtoja ja mitä niistä voitaisiin hyödyntää kosmetiikan raaka-aineina. Hankkeessa selvitetään kosmetiikkateollisuuden toimijat Uudellamaalla, kosmetiikan valmistajat sekä raaka-aineiden tuottajat ja myyjät. Lisäksi tehdään alustava kartoitus raaka-aineiden markkinahinnoista. Sivuvirtojen hyödyntäminen kosmetiikassa on yksi tapa tukea kiertotaloutta ja kestävää kehitystä.

 

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hanke toimii 01.09.2018-31.03.2019.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Uusimaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
0

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2019

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi