Nuorten Luonto

Hankkeen nimi
Nuorten Luonto

Hankkeen päätoteuttaja

Salon 4H-yhdistys

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Janina Mäkinen, janina.makinen(at)4h.fi

 

Päätoteuttajan kotisivu

https://salo.4h.fi/

Kuva Nuorten Luonto

Hankkeen kuvausteksti

Nuorten Luonto -kehittämishankkeen tarkoitus on lisätä salolaisten 6-28 -vuotiaiden lasten ja nuorten ympäristövastuullisuutta, luoda ja parantaa heidän luontosuhdettaan ja edesauttaa nuorten työllistymistä luonnonvara-alalle. Toimenpiteinä ovat erilaiset luontoaiheiset kurssit, teemapäivät, kerhot, leirit, retket, tietoiskut, kilpailut ja haasteet. Lisäksi toteutetaan erilaisia, hyvinvointia luonnon välityksellä lisääviä toimenpiteitä, kuten metsäkuutioita.

 

Luonnonvara-alan mahdollisuuksia nuorten työllistäjänä parannetaan esittelemällä nuorille alan työ- ja koulutusmahdollisuuksia ja kartoittamalla olemassa olevia sekä luomalla uusia luonnonvara-alan nuorille soveltuvia työpaikkoja ja yritysideoita. Samalla parannetaan yleisesti ottaen nuorten työelämävalmiuksia ja rohkaistaan heitä kokeilemaan yrittäjänä toimimista. Verkon tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti hankkeen toiminnoissa ja hankkeen aikana luodaan luonnonvara-alan toimijoiden verkostoa paikallisesti ja myös laajemmin.

 

Hankkeen aikana tavoitetaan eri tavoin 3 000 lasta ja nuorta. Tavoitteena on, että 80 lasta osallistuu hankkeen järjestämiin luontokerhoihin ja leireille, 200 lasta ja nuorta osallistuu luontoaiheisille kursseille ja teemapäiville, 1500 nuorta saa tietoa luonnonvara-alan työ- ja koulutusmahdollisuuksista, 15 nuorta työllistyy hankkeen kautta luonnonvara-alalle tai kokeilee yrittäjyyttä luonnonvara-alalla sekä 150 kuvaa julkaistaan hankkeen aikana Instagramissa tai muussa verkon kuvaviestinpalvelussa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015-31.8.2017. Hankkeen toteuttaja on Salon 4H-yhdistys.

 

Hanke toimii Leader-rahoituksella toimintaryhmä Ykkösakseli ry:n kautta. Hankkeen omarahoitukseen ovat osallistuneet Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys, MTK-Kiikala, Juha Punta -Säätiö, Suur-Seudun Osuuskauppa, LC Salo, LC Salon Birgitat ja LC Halikko-Rikala. Hankkeen toiminta-aika 1.9.2015-31.8.2017, jatkoaika 31.3.2018 saakka.

 
Kuva Nuorten Luonto

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Varsinais-Suomi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
153221 €

Hankkeen alkamisvuosi
2015

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi