Satoa ja laatua pölytyspalvelulla -hanke

Hankkeen nimi
Satoa ja laatua pölytyspalvelulla -hanke

Hankkeen päätoteuttaja:

Savonia-ammattikorkeakoulu 

 

Hankkeen muut toimijat:

Luonnonvarakeskus

 

Hankkeen kotisivut:

Savonia

 

Yhteyshenkilö:

Arja Korhonen, arja.korhonen@savonia.fi

Hankkeen kuvausteksti

Satoa ja laatua pölytyspalvelulla -hanke välittää tietoa pölyttäjistä, pölytyspalvelusta sekä lisää ihmisten tietoisuutta pölyttäjien tärkeydestä. Hankkeessa kehitetään yhteistyötä pölytyspalvelua tarjoavien ja viljelijöiden kanssa sekä kerätään tietoa pölytyspalvelun onnistumisesta sekä siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Hankkeen toimintaan voi tutustua internetin välityksellä hankesivuilta sekä osallistumalla hankkeen järjestämiin tapahtumiin.

 

Tiivistettynä hankkeen tavoitteena Satoa ja laatua pölytyspalvelulla -hankkeen tavoitteena on:

- Parantaa kasvinviljely- ja erityisesti erikoiskasvinviljelytilojen sekä marjan- ja omenanviljelijöiden satotasoja ja sadon laatua tuomalla tunnetuksi pölytyspalvelun käytön mahdollisuudet

- Lisätä pölytyspalvelun tarjontaa tarhaajien keskuudessa, tuoda tunnetuksi kyseinen toimintatapa

- Löytää logistisesti ja toimintatavoilta käytännöllisiä ratkaisuja pölytyspalvelun toteutukseen

- Lisätä maataloustuottajille, urakoitsijoille sekä muille kasvisuojeluaineiden parissa toimiville tahoille tietoutta käytänteistä, kuinka voimme välttää pölyttäjätuhoja

- Lisätä maatalousalan toimijoille yleistä tietoutta pölyttäjien merkityksestä ekosysteemissä ja ruoantuotannossa

 

Hankkeen toimintakausi on 1.1.2019-31.12.2020. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Leader ja ELY-keskus.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kanta-Häme Pohjois-Savo Päijät-Häme

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
272754 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2020

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi