Luonnonmarjat talteen säädataa hyödyntäen

Hankkeen nimi
Luonnonmarjat talteen säädataa hyödyntäen

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Rainer Peltola, rainer.peltola(at)luke.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Ilmatieteenlaitos

 

Hankkeen kotisivu

https://www.luke.fi/projektit/marjasaa/

Hankkeen kuvausteksti

Luonnonvarakeskus ja yksi sen edeltäjäorganisaatioista, Metsäntutkimuslaitos, ovat tehneet marjasatoseurantaa 90 – luvulta lähtien. Tämän seurannan keskeisenä tuotoksena on MASI - aineisto, jossa on lähes 40 000 kasvupaikkakohtaista havaintoa mustikan, puolukan ja suomuuraimen sadonmuodostuksesta kukasta kypsään marjaan.

 

MASI - aineistoon voidaan yhdistää Ilmatieteen laitoksen hila-aineistoon, mikä on koko maan kattava tasavälinen ruudukko jonka jokaiseen ruutuun (ruudun koko on vähintään 10 x 10 km) lasketaan alueellisen interpolointimenetelmän avulla halutun säätä kuvaavan suureen, kuten lämpötilan, arvo. Suureen arvo yksittäisessä hilaruudussa lasketaan sitä lähellä olevien havaintoasemien mittausarvojen perusteella. Laskentamenetelmä ottaa huomioon myös maaston muotojen sekä rannikon ja vesistöjen vaikutuksen. Hankkeessa yhdistetään nämä kaksi aineistoa, hila-aineiston säädatat ja MASI – aineiston marjasatodatat ja mallinnetaan säätekijöiden vaikutuksia luonnonmarjojen sadonmuodostukseen.

 

Hankkeen keskeinen tuotos on menetelmä, jonka avulla voidaan tehdä kasvukausittain luonnonmarjojen satoennusteita joiden alueellinen/paikallinen tarkkuus on parhaimmillaan Ilmatieteen laitoksen hila-aineistoa vastaava (jopa 1 x 1 km) ja jolla voidaan visualisoida satoennusteet karttapintoina.

 

Karttapintoja tuotetaan jatkossa osana Luonnovarakeskuksen satoseurannan tiedotusta.

 

Hankkeen toimiaika on 1.1.2022 - 31.12.2023

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kainuu Lappi Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
231878 €

Hankkeen alkamisvuosi
2022

Hankkeen päättymisvuosi
2023

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi