Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle (LUTUNEN)

Hankkeen nimi
Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle (LUTUNEN)

Hankkeen päätoteuttaja
Luonnonvarakeskus

Yhteyshenkilö ja sähköposti
Rainer Peltola, rainer.peltola(at)luke.fi

Hankkeen muut toimijat
Lapin ammattikorkeakoulu

 

Linkit

https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Tutkimus,-kehitys-ja-innovaatiot/Teollisuuden-ja-luonnonvarojen-osaamisala/Lapin-luonnontuotteet

Kuva LUTUNEN

Hankkeen kuvausteksti

LUTUNEN -hankkeessa keskitytään tarvelähtöisen, luonnontuotteita koskevan tiedon tuottamiseen valituille kohderyhmille. Tiedon lähteinä käytetään mm. luonnontuotteisiin keskittyneen kotimaisen ja ulkomaisen t & k - toiminnan raportteja ja muita julkaisuja sekä luonnontuotteiden parissa työskentelevien tahojen (yrittäjät, opettajat, tutkijat, neuvojat, kansalaisaktivistit yms.) asiantuntemusta. Tiedonsiirrossa keskitytään kohderyhmän kannalta keskeisten tulosten tiivistämiseen, popularisointiin ja julkaisemiseen. Tiedonsiirrossa hyödynnetään sekä perinteisiä (julkaisut ammatti-, erikois- ja yleislehdissä) että sähköisiä, moderneja kanavia (mm. sosiaalinen media).

 

Hankkeen päätavoitteena on tiedonvälitystoimin helpottaa luonnontuotealaa koskevan, luotettavan tiedon saattamista toimijoiden käyttöön. Hankkeen tulosten kautta yrittäjät, opetustoimen henkilöt, tutkijat ja hallinnon edustajat sekä maakunnan asukkaat saavat tietoa jonka hyödyntämisen kautta he voivat parantaa toimintansa kilpailukykyä, kehittää tuotteita ja innovaatioita, edistää kysyntää ja tarjontaa sekä luoda edellytyksiä uudelle tutkimukselle, liiketoiminnalle ja yhteistyölle.

 

Hanke toimii 1.1.2016-31.12.2017.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
309328 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi