Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (Palko)

Hankkeen nimi
Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (Palko)

Hankkeen päätoteuttaja

Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Mittaustekniikan yksikkö

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Mari Jaakkola, mari.jaakkola(at)oulu.fi

 

Linkit

Opinnäytetyö

Julkinen hankekuvaus

Copyright Maaseutuverkosto, kuvaaja Martina Motzbäuchel

Hankkeen kuvausteksti

Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (Palko) -hanke on Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikön sekä Kainuun ammattioppilaitoksen yhteistyönä toteutettava hanke. Hankkeen tavoitteena on osaamisen kehittäminen luonnontuotealalla tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmentamiseksi. Erityisinä kohteina ovat luonnonkosmetiikka ja lisäravinteet sekä luonnonaineista aiheutuvat myrkytykset. Alaan liittyvää osaamista ja tietämystä tarvitaan erityisesti paikallisissa yrityksissä ja koulutus- ja tutkimuslaitoksissa, mutta hanke huomioi myös kuluttajien ja tuotteita omaan käyttöön valmistavien harrastajien tiedon ja palvelujen tarpeen.

 

Hankkeen toimenpiteissä erittäin tärkeässä osassa on luonnontuotealalle soveltuvan erityisanalytiikan pystyttäminen ja tarjoaminen. Sitä tarvitaan raaka-aineiden ja niistä tehtyjen jalosteiden tutkimukseen tuotteiden turvallisuuden varmentamiseksi sekä tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi. Hanke jaetaan kolmeen osahankkeeseen, joista aiemmin rahoituksen saanut (Palko 1) kohdentuu kosmetiikan tuotekehitysprosessin mallintamiseen, sekä kosmeettisten valmisteiden mikrobiologisen laadun ja säilyvyyden tutkimusmenetelmien pystyttämiseen. Palko 2 hankkeessa keskitytään luonnontuotteiden aktiiviaineiden analytiikkaan, ja myrkyllisten sienten ja kasvien sekä niiden myrkkyjen tunnistamiseen. Palko 3 hankkeessa aiemmissa osioissa pystytetyt tuotteiden turvallisuuteen ja aktiivisuuteen liittyvät laboratoriomenetelmät viimeistellään yrityksiltä saatavien näytteiden avulla.

 

Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2016-31.12.2017.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kainuu

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
0

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2018

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi