MoreNPBiz. More Natural Product Business by Enhanced Quality and Energy Efficiency of Drying

Hankkeen nimi
MoreNPBiz. More Natural Product Business by Enhanced Quality and Energy Efficiency of Drying

Hankkeen päätoteuttaja:

Centria-ammattikorkeakoulu

 

Hankkeen muut toimijat:

Oulun ammattikorkeakoulu, Luulajan tekninen yliopisto, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

 

Hankkeen kotisivut:

Centria

 

Yhteyshenkilö:

Leena Favén, leena.faven@centria.fi

Hankkeen kuvausteksti

Päätavoitteena on kehittää/parantaa luonnontuoteyritysten kilpailukykyä ja pääsyä kansainvälisille markkinoille edistämällä: - energiatehokkaita kuivausmenetelmien kehittämistä siten, että tuotteiden laatu säilyy - kehittämällä yrityksille sopivia laaduntodentamismenetelmiä, joilla voidaan osoittaa mm. kuivattavien materiaalien tehoainepitoisuudet.

 

EU panostaa energiatehokkuuteen, jotta sen talous pysyisi tasapainossa. Hukkaenergialähteiden, kuten maatilojen ja lämpölaitosten ylijäämäenergian hyödyntäminen edistää vihreän talouden kehittämistä.

 

Projektin tavoitteena on tutkia hukkaenergialähteitä, joita voitaisiin hyödyntää kuivausprosesseissa. Tavoitteena on laatia suosituksia siitä, kuinka hukkaenergialähteitä voitaisiin hyödyntää niin, että kuivausprosessien kustannukset voitaisiin minimoida.

 

Toisena päätavoitteena on tutkia ja kehittää valittujen luonnontuotteiden kuivausprosesseja ja laadunvarmistusmenetelmiä. Kuivaus on yksi tärkeimmistä luonnontuotealan valmistusprosesseista. Kuivauksen osuus valmistuskustannuksista voi olla jopa 70%. Raaka-aineiden ja tuotteiden laadun osoittaminen voi mahdollistaa myynnin premiumina.

 

Hankkeen toimintakausi on 1.1.2019-31.12.2020. Hanketta rahoittaa EU Interreg Nord, Lapin liitto, Region Norrbotten ja Kaustisen seutukunta.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Kansainväliset rahoitusohjelmat

Kustannusarvio (euroa)
915722 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2020

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi