Luomusertifioinnilla lisäarvoa -selvitys

Hankkeen nimi
Luomusertifioinnilla lisäarvoa -selvitys

Hankkeen päätoteuttaja

Youngfour Oy

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Eija Vuorela, eija.vuorela(at)4h.fi

 

Linkit

Rahoitus

Kuva Eija Vuorela

Hankkeen kuvausteksti

Luomusertifioinnilla lisäarvoa -selvityksen päätavoite on laajojen yhtenäisten luomukeruualueiden perustamisedellytysten parantaminen pohjoisen Suomen ulkopuolelle. Työskentelyssä painotetaan keskisen ja eteläisen Suomen olosuhteisiin sopivien uusien toimintamallien rakentumista. Selvityksessä toteutetaan käytännönläheistä tiedonhakua keruuluomun erityiskysymysten ratkaisuehdotuksien taustalle sekä perehdytään metsäympäristön erityispiirteisiin luomutuotannossa ja kootaan toimintaympäristöä kuvaavia tietoja.

 

Selvitys työskentelee tiiviissä yhteistyössä alan asiantuntijoiden ja tärkeimpien sidosryhmien edustajien kanssa. Kootun tiedon pohjalta tehdään esityksiä luomukeruualueiden sertifiointijärjestelmän edelleen kehittämiseksi. Tarve on noussut alueilta joilla ei ole laajoja yhtenäisiä luomukeruualueita. Luomun kiinnostavuus markkinoilla lisääntyy koko ajan ja heijastuu kysynnän kasvuna myös luomuluonnontuotteita kohtaan. Kulutuskäyttäytymisen muutos laittaa yritykset liikkeelle ja vauhdittaa luomuluonnontuote jalosteiden tuotekehitystä. Alueiden laajentamisen tarve nousi voimakkaasti esiin myös luomu- ja luonnontuotekoordinaatiohankkeiden yhteisessä Luomuluonnontuote arvoketjuryhmässä. Alueiden lisääminen tukee yrityksien toimintaympäristön laadun parantamista ja lisää luomujalostukseen erikoistumisen mahdollisuuksia.

 

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman selvityksen toteutusaika on 1.1.-30.6.2017.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
0

Hankkeen alkamisvuosi
2017

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi