Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle

Hankkeen nimi
Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle

Hankkeen päätoteuttaja

Naturpolis Oy

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Projektipäällikkö Elisa Kangasaho, elisa.kangasaho(at)naturpolis.fi

 

Hankkeen kotisivu

http://www.naturpolis.fi/fi/hankkeet/

 

Linkit

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A70184

 

https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/08/Villiruoka_FI.pdf

Kuva Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeessa tehdään Kuusamo-Taivalkoski aluetta tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla vetovoimaisena ruokamatkailukohteena. Luontoon kehitettävät matkailutuotteet sekä luonnosta saatavien tuotteiden hyödyntäminen lisäävät matkailun kysyntää. Hankkeessa pyritään sekä luomaan puitteita laajemmalle elintarviketuotannolle että vaikuttamaan alueen ruokamatkailun vetovoimaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä alueen työpaikkoja matkailun, elintarviketuotannon ja -jalostuksen sekä kaupan toimialoilla sekä lisätä sivutulona elintarviketeollisuudesta tai matkailusta saavien työntekijöiden lukumäärää.

 

Keinoina tavoitteen saavuttamiseksi ovat yritysten lisääntyvä yhteistyö, alueen tunnetuksi tekeminen, ammattitaidon ja -tiedon lisääminen, tuotteistaminen sekä sähköisen että henkilökohtaisen myyntityön kehittäminen. Kasvun tavoite on erityisesti kansainvälisissä asiakasmäärissä. Tähän haetaan oppia mm. ulkomaille suuntatuvilla opintomatkoilla sekä kansainävälisten asiantuntijoiden ja "bloggareiden" vierailuilla hankkeen tuotteistamistyöpajoissa. Hankkeessa on mukana elintarvike-, matkailu- ja kaupan alan yrityksiä sekä maataloustuottajia.

 

Hankkeen uutuusarvona on eri toimialojen välinen yhteistyö, erityisesti matkailun, kaupan ja elintarviketuotannon ja -jalostuksen yhteistyö ja uudet tuotanto- ja/tai jalostuslaitokset. Tarkoituksena on luoda pysyvä toimintamalli yhteistyölle, tuotekehitykselle ja myynnille kansainvälistä kohderyhmää silmällä pitäen. Hankkeella lisätään Kuusamon ja Taivalkosken mainetta ruoka- ja hyvinvointimatkailun kohteena. Toiminta suunnitellaan alueella tunnistettuja erikoistuotteita (luontokuvaus, pohjoinen huipputasoinen golf-kenttä kv-matkailijoineen, luontoon pohjautuva hyvinvointimatkailu ja villiruoka) tukevaksi, koska ne erottavat alueen muista alueista ja matkailukohteista, ja niiden toiminnallinen kehittäminen tuo siten erityistä lisäarvoa alueelle.

 

Hanke toimii 1.2.2015-31.1.2018. Loppuraportti

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
392000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2015

Hankkeen päättymisvuosi
2018

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi