Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla (AIKO)

Hankkeen nimi
Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla (AIKO)

Hankkeen päätoteuttaja

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Juho Tahkola, juho.tahkola@naturpolis.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Pudasjärven kaupunki

 

Hankkeen kotisivu

http://www.kuusamoregion.fi/fi/hankkeet/#villiruoan-saatavuuden-kehittaminen-koillismaalla-aiko-han

 

Loppuraportti

Kuva Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla (AIKO)

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa Koillismaan paikallisen villiruuan alkutuotantoa ja raaka-aineen saatavuutta jalostajille, kauppiaille, ravintoloille ja kuluttajille. Villiruuan kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan, mutta epätasainen ja liian vähäinen raaka-aineen saanti muodostaa pullonkaulan tuotannon lisäämiselle ja alan kehitykselle. Tähän on tunnistettu suurimmaksi syyksi toiminnan ammattimainen organisoimattomuus koko tuotantoketjun pituudelta metsästä lopputuotteeksi asti. Suurimpina haasteina ovat osaavien ja aktiivisten kerääjien puute sekä tilaongelmat tuotteiden vastaanotossa ja säilytyksessä. Kehittämiskohteeksi on tunnistettu myös tuotteiden jäljitettävyys ja sen todentaminen, jolla koetaan olevan suurempi merkitys kuluttajalle kuin esimerkiksi luomulla.

 

Hanke toimii 15.5.-30.11.2018 välisenä aikana ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
54410 €

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2018

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi