Kasvi+ (Kasviperäisten luonnon raaka-aineiden eristys ja käyttö uusissa tuotteissa: rikastaminen, vaikuttavuustutkimukset ja laatuanalytiikka)

Hankkeen nimi
Kasvi+ (Kasviperäisten luonnon raaka-aineiden eristys ja käyttö uusissa tuotteissa: rikastaminen, vaikuttavuustutkimukset ja laatuanalytiikka)

Hankkeen päätoteuttaja

Oulun yliopisto, Mittaustekniikan yksikkö, Kajaanin yliopistokeskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Anni Hirvonen, anni.hirvonen@oulu.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://www.oulu.fi/fi/projektit/kasviperaisten-luonnon-raaka-aineiden-eristys-ja-kaytto-uusissa-tuotteissa-rikastaminen

Hankkeen kuvausteksti

Kasveissa ja luonnontuotteissa on alihyödynnettyjä aktiivisia yhdisteitä ja ominaisuuksia, joilla on paljon potentiaalia mm. kosmetiikka- ja elintarvikealan tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään luonnonkasvien uuttoja, analysoidaan niiden vaikuttavuutta ja kehitetään yritysten tarpeisiin kohdennettua analytiikkapalvelua. Lisäksi hanke auttaa yrityksiä kansainvälistymään ja kehittää yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä usean maakunnan alueella. Hankeen tarpeet ovat noussee pk-yrittäjiltä ja aiemmista hankkeista. Ylimaakunnallisessa hankkeessa on mukana kosmetiikka- ja elintarvikeyrityksiä Kainuusta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Pohjois-Savosta.

 

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin:

 

TP1: Luonnon raaka-aineiden uuton kehittäminen

TP2: Vaikuttavuuden analysointi

TP3: Yritysten tarvitseman analytiikan pystyttäminen ja tulosten hyödyntäminen

 

Hankkeen toimenpiteiden painopisteenä on luonnonkasvien öljyjen uuton ja analytiikan kehittäminen sekä uuttojen ja niistä valmistettujen tuotteiden vaikuttavuuden todentaminen. Hankkeen tuloksena syntyy uusia, innovatiivisia tuotteita, teknologioita ja tunnistetaan raaka-aineita etenkin kosmetiikka- ja elintarvikeyritysten tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on kehittää uusia analysointimenetelmiä arvoaineiden kemialliseen analytiikkaan ja vaikuttavuuteen. Hankkeen myötä yrittäjien verkostot ja TKI-osaaminen kasvavat sekä yritykset hakevat uusia, suoria TKI-hankkeita tulosten pohjalta. Yhdessä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa tavoitteena on saada myös yksi kansainvälinen jatkohanke.

 

Kasvi+ (Kasviperäisten luonnon raaka-aineiden eristys ja käyttö uusissa tuotteissa: rikastaminen, vaikuttavuustutkimukset ja laatuanalytiikka) on Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön hallinnoima hanke, jota rahoittaa Kainuun ELY-keskuksen elinkeinoelämäverkottuneet tutkimushankkeet (EAKR). Hankkeen budjetti on noin 190 000 € ja toteutusaika 1.1.2023-31.12.2024.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
190000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2023

Hankkeen päättymisvuosi
2024

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi