Kiihdyttämö -konseptin toteutettavuus

Hankkeen nimi
Kiihdyttämö -konseptin toteutettavuus

Hankkeen päätoteuttaja

Kolarin kunta

 

Yhteyshenkilö

Hanna-Riina Vuontisjärvi/ Projektikoordinaattori

hanna.vuontisjarvi@kolari.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://www.kolari.fi/fi/palvelut/tyo-ja-elinkeinot/kehittaminen-ja-hankkeet/lahiruoka-ja-luonnontuoteala/kiihdyttamo-konseptin-toteutettavuus.html

Hankkeen kuvausteksti

Kiihdyttämö-konseptin toteutettavuusselvitys on Kolarin kunnan hallinnoima, Lapin liiton Euroopan aluekehitysrahasto EAKR -rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on mallintaa Kiihdyttämö-kokonaisuuden eli arktisen luonnontuotekeskuksen toteutettavuus sekä koota ja ylläpitää asiantuntija- ja yhteistyöverkostoja. Hanke on jatkoa Kolarissa tehdylle luonnontuotteiden ja lähiruuan kehittämistyölle.

Kiihdyttämö-konseptin kehittämisellä ja toteutettavuusselvityksen laatimisella pyritään vastaamaan Tunturi-Lapin alueen luonnontuote- ja lähiruoka-alan kasvun ja kansainvälistymisen tavoitteisiin. Kiihdyttämö-konsepti luo toimintaympäristön luonnontuotealan kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille sekä alan kehittäjille. Kiihdyttämö-konsepti koostuu alustavasti asiantuntijaverkostosta, toimijaverkostosta sekä yhteiskäyttöön soveltuvista tuotantotiloista ja elintarvikelaboratoriosta. Tavoitteena on luoda Kiihdyttämön myötä Kolarin ja Tunturi-Lapin alueesta merkittävä kestävästi tuotetun, arktisen superruoan keskus.

Hankkeen aikana tunnistetaan seuraavat asiat ja päästään seuraaviin osatuloksiin:
• Riittävän monipuolinen ja ammattitaitoinen asiantuntijaverkosto sekä verkoston sitoumukset Kiihdyttämön perustamiseen.
• Riittävän monipuolinen, ammattitaitoinen ja kehityshaluinen tuottajaverkosto sekä verkoston sitoumukset Kiihdyttämössä toimimiseen.
• Riittävän monipuolinen ja laaja ymmärrys alan erilaisista tuotantoprosesseista, jotta pystytään luomaan Kiihdyttämökonseptista toimialaa laajasti palveleva kokonaisuus.
• Riittävän monipuolinen, toimialan alueellisen kasvun, kehittymisen ja kansainvälistymisen mahdollistava tuotanto- ja toimintaympäristö.
• Uusien ja olemassa olevien markkinapotentiaalien ja asiakkuuksien kartoitus.
• Kiihdyttämön toiminta-, rakenne-, ylläpito- ja rahoitussuunnitelma.

 

Hanke toimii 1.5.2019-30.6.2021.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
130388 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2021

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi