Kiina-yhteistyöhön perustavan metsäbiotalouden kehittäminen Pohjois-Karjalassa (KIBIO)

Hankkeen nimi
Kiina-yhteistyöhön perustavan metsäbiotalouden kehittäminen Pohjois-Karjalassa (KIBIO)

Hankkeen päätoteuttaja

European Forest Institute

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Michael den Herder, michael.denherder@efi.int

 

Hankkeen kotisivu

https://kibio.efi.int

 

Hankkeen muut toimijat

Luonnonvarakeskus

Hankkeen kuvausteksti

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma (Pokat 2021) painottaa metsäbiotaloutta ja sen uusia teknologioita ja materiaaleja kasvun mahdollistajina. Kasvumahdollisuuksia nähdään myös matkailussa, erityisesti luontomatkailussa. Viime aikoina kiinalaisten kasvavana kiinnostuksen kohteena Pohjois-Karjalassa ovat olleet mm. biopohjaisten tekstiilien raakaaineet, biopolttoaineet ja matkailu. Tämä hanke pyrkii edelleen kehittämään metsäbiotaloutta Pohjois-Karjalassa kehittämällä metsäbiotalouden arvoketjuja ja lisäämällä, kehittämällä ja monipuolistamalla Pohjois-Karjalan metsäbiotaloussektoria ja sen kapasiteettia vastata Kiinan kasvavaan kiinnostukseen metsäbiotaloutta kohtaan.

Hankkeen kohteena ovat erityisesti metsäbiotalouden pk-yritykset. Yleisenä tavoitteena on auttaa alan toimijoita tarjoamalla tietoa Kiina-yhteistyön kehittämiseksi.

Hankkeen yksityiskohtaiset tavoitteet ovat:

- Tunnistaa kasvavat kiinalaiset markkinat ja kiinnostus investoida metsien puupohjaisiin ja ei-puuaineisiin tuotteisiin sekä luontomatkailuun Pohjois-Karjalassa
- Kartoittaa ja tarjota erityisesti pk-yrityksille mahdollisuuksia hyödyntää kiinalaisten lisääntynyttä kiinnostusta metsäbiotaloussektoria kohtaan
- Tukea Kiinan investointisuunnitelmia Pohjois-Karjalassa tarjoamalla tietoa ja luomalla yritys- ja asiantuntijaverkostoja; Arvioida alueellisen biotalouden kehittämisen vaikutuksia, ml. uudet työpaikat
- Lisätä osaamista ja tietoa Pohjois-Karjalassa, jotta paikalliset toimijat voivat paremmin vastata Kiinan kasvavaan kysyntään
- Päivittää ja uudistaa alueella toimivan pk-yrityssektorin yhteyksiä mahdollisiin kiinalaisiin liikekumppaneihin

Hanke koostuu neljästä työpaketista:

TP1: Nykytilanne Pohjois-Karjalassa ja Kiinassa
TP2: Sektorikohtaiset mahdollisuudet ja arvoketjut
TP 3: Vaikutusten arviointi
TP 4: Synteesistä liiketoiminnan kehittämiseen

Hanke tuottaa hyödyllistä tietoa, potentiaalisia asiakaskontakteja ja liiketoiminnan kehittämisen tiekarttoja ja ituja alueen metsäbiotalouden toimijoille, erityisesti pk-yrityksille, jotta ne voivat paremmin hyödyntää Kiinan markkinoita ja houkutella kiinalaisia investointeja.

 

Hanke toimii 1.9.2019-31.12.2021.

 

Hanke-esite PDF

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen Pohjois-Karjala

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
388896 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2021

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi