Vertaisohjaajia Karjalan Kylille

Hankkeen nimi
Vertaisohjaajia Karjalan Kylille

Hankkeen päätoteuttaja

Joensuun seudun Leader -yhdistys

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Anna-Maria Hämäläinen, 
anna-maria.hamalainen@joensuunseudunleader.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Pohjois-Karjalan Martat, Maaseudun Sivistysliitto

 

Hankkeen kotisivu

https://maakaista.fi/joensuun-seutu/omat-hankkeet/vertaisohjaajia-venajan-karjalaan

Hankkeen kuvausteksti

Vertaisohjaajia Karjalan kylille on Joensuun seudun Leader -yhdistyksen, Pohjois-Karjalan Marttojen sekä Maaseudun Sivistysliiton yhteinen hanke. Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa maaseudun vapaaehtoistoimijoita kyläkehittämisen, asuinympäristön pienrakentamisen sekä luonnontuotteiden keruun ja omavaraisviljelyn vertaisohjaajiksi. Koulutetut saavat perusvalmiudet vähintään kahden edellä mainitun koulutusteeman sisällöstä. Kyläsuunnitelmien teossa huomio kiinnitetään luonnontuotteisiin, omavaraisviljelyyn sekä lähiympäristön kunnostus- ja pienrakentamiskohteiden valintaan. Samalla asukkaat pääsevät pohtimaan omakohtaista suhdetta luontoon ja sen käyttöön. Perusvalmiuksien hankkimisen jälkeen vertaisohjaajat pääsevät soveltamaan oppejaan käytännön toimintaan.

 

Vertaisohjaajilla on mahdollisuus kokeilla oppien soveltamista myös ulkomailla. He pääsevät kokeilemaan, miten suomalaisen kylä-, Martta- ja Leader-toiminnan periaatteet toimivat Venäjän Karjalan pilottikylissä. Ohjaajat pääsevät myös suunnittelemaan ulkomaisen ryhmän ohjelmaa ja ottamaan vieraita vastaan. Näin toimijat saavat käytännön kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja samalla paikalliset kansalaisjärjestöt saavat suoria yhteyksiä itärajan yli. Parhaimmillaan tuloksena on vuorovaikutuksen vilkastumista, yritteliäisyyden kasvua ja yhdessä oppimista. Hankkeessa on tarkoitus tehdä yhteistyötä Kotkatjärven Elävä kylä -yhdistyksen, Prääsän Mylly-säätiön ja Vieljärvellä toimivan Karjalan kulttuuriperintösäätiön kanssa.

 

Hanke toimii 1.2.2017 - 31.5.2019.

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
89700 €

Hankkeen alkamisvuosi
2017

Hankkeen päättymisvuosi
2019

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi