Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia (SUOKAS)

Hankkeen nimi
Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia (SUOKAS)

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Marika Laurila, marika.laurila(at)luke.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Oulun 4H-yhdistys

 

Hankkeen kotisivu

https://www.luke.fi/fi/projektit/suokas

Kuva SUOKAS

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen tavoitteena on aktivoida toimijoita soiden uusiutuvan kenttäkerroskasvillisuuden hyödyntämiseen luonnontuotteina ja monipuolistaa keruutuotteiden kaupallista valikoimaa. Tällä hetkellä suokasveista hyödynnetään Suomessa marjojen ohella lähinnä pyöreälehtikihokkia ja suopursua. Kerätty sato viedään suurelta osin ulkomaille jatkojalostettavaksi. Suoympäristöjen monipuolisessa kasvilajistossa on potentiaalia nykyistä laajempaan hyödyntämiseen eri käyttötarkoituksiin niin keruumäärissä kuin lajivalikoimassa.

 

Hankkeessa kartoitetaan laajasti soiden kasvilajien kaupallista käyttöä Suomessa ja ulkomailla sekä hyödyntämispotentiaalia alan tutkimusjulkaisuista keskittyen muihin kuin marjatuotteisiin. Potentiaalisimmille lajeille etsitään käyttösovellus- ja jatkojalostusmahdollisuuksia. Keskeisenä tehtävänä on kartoittaa kotimaisten yritysten kiinnostusta jatkojalostukseen ja tähän liittyviä kehittämis- ja tutkimustarpeita. Lisäksi aktivoidaan ja kehitetään nykyistä keruutoimintaa. Suokasvit toimivat hankkeen kärkenä, minkä ohella edistetään myös muiden luonnontuotteiden keruutoimintaa, jatkojalostusta ja markkinointia yhteistyössä muiden luonnontuotealan toimijoiden kanssa.

 

Hanketta toteutetaan 1.11.2015–28.2.2017 Pohjois-Pohjanmaalla Luonnonvarakeskuksen koordinoimana. Osatoteuttajana on Oulun 4H-yhdistys. Hanke saa tukea EU:n Maaseuturahastosta.

 
Kuva SUOKAS

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
132585 €

Hankkeen alkamisvuosi
2015

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi