Erikoiskasvit. Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla

Hankkeen nimi
Erikoiskasvit. Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla

Hankkeen päätoteuttaja

Centria ammattikorkeakoulu

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Leena Favén, leena.faven(a)centria.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://tki.centria.fi/hanke/uusia-mahdollisuuksia-kasvipohjaisten-raaka-aineiden-jatkoja/2996

 

Hankkeen muut toimijat

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU

Hankkeen kuvausteksti

Kasvipohjaisten raaka-aineiden jalostaminen terveystuotteiksi, luonnonkosmetiikaksi ja jopa lääkkeiksi on iso bisnes maailmalla. Yksittäisten yritysten liikevaihto esimerkiksi Keski- tai Etelä-Euroopassa voi olla useita satoja miljoonia euroja. Merkittävinä pullonkauloina kasvulle ja uusien yritysten syntymiselle ovat mm. riittävä raaka-aineiden saanti, raaka-aineiden ja tuotteiden laadun todentaminen erityisesti vientiä varten sekä jalostusprosessien riittämätön tunteminen ja osaaminen.

 

Erikoiskasvien viljely ja jalostus ovat mahdollisuus lisätä työpaikkoja, mikäli jalostuksesta, kuten erilaisista uutoista ja kuivauksesta sekä pakastekuivauksesta olisi enemmän tietoa saatavilla. Viljelijät Keski-Pohjanmaalla ovat kiinnostuneita erikoiskasvien jalostusmahdollisuudesta mm. kuivaamalla ja uuttamalla, mutta viljelijöiden omat resurssit ja osaaminen eivät riitä tällä hetkellä toimialan kehittämiseen ja he tarvitsevat ulkopuolista kehittämisapua ja tietoa liiketoiminnan vauhdittamiseksi.
Tähän tarpeeseen vastaa Centria-ammattikorkeakoulu yhdessä osatoteuttaja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU:n kanssa aloittamalla marraskuussa 2021 Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla -hankkeen. Hankkeessa tehdään markkinakatsaus erikoiskasvien globaalista markkinatilanteesta ja viennin potentiaalista sekä selvitetään erikoiskasvien viljelyn ja esikäsittelyn koneellistamismahdollisuuksia. Valituille kasviraaka-aineille optimoidaan tehoaineiden uutto- ja kuivausprosesseja sekä kehitetään laaduntodentamismenetelmiä.
Investointina hankitaan KPEDU:n Kokkolan elintarviketiloihin pilot-mittakaavan pakastekuivain, jolla yritykset pääsevät käytännössä testaamaan pakastekuivausta omilla raaka-aineillaan.

 

Hanketta rahoittaa Keski-Pohjanmaan liiton ja EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma sekä Kaustisen seutukunta, Kokkola, Kannus ja Perho.

 

Hanke toimii 1.12.2021 - 31.8.2023.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Keski-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
431316 €

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2023

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi