BioColour - Biovärit - Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille

Hankkeen nimi
BioColour - Biovärit - Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille

Hankkeen päätoteuttaja
Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilö ja sähköposti
Riikka Räisänen, konsortion johtaja, riikka.raisanen@helsinki.fi

Hankkeen kotisivu
https://biocolour.fi

Kuva Päivi Kovanen

Hankkeen kuvausteksti

Kestävän bio- ja kiertotalouden toteuttamiseksi tarvitaan vaihtoehtoja massatuotantoon perustuvalle tuotteiden valmistukselle ja kulutukselle. BioColour (Biovärit - Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille) -hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä luonnosta peräisin olevien väriaineiden tuotantoon ja niiden käyttöön, mikä mahdollistaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten sovellusten kehittämisen tekstiileissä, pakkauksissa ja pinnoitteissa.
Lisäksi Biocolour-hanke pyrkii vakiinnuttamaan bioväriaineiden tuottamiseen ja käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja eettisiä näkökulmia, ja siten vahvistamaan kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista taloudessa ja kuluttajakäyttäytymisessä.

BioColour -hanke auttaa luomaan uutta ja kehittää jo olemassa olevaa korkeatasoista bioväriaineisiin ja kestäviin ratkaisuihin perustuvaa liiketoimintaa Suomessa. Biovärit –tutkimushanke on monitieteinen ja ryhmässä on tutkijoita Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Aalto yliopistosta, Hämeen ammattikorkeakoulusta, Luke Luonnonvarakeskuksesta, Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä, North Carolina State University:sta Yhdysvalloista sekä Campinasin yliopistosta Brasiliasta.

 

Kuva Päivi Kovanen ja Riikka Räisänen

Kuva Päivi Kovanen ja Riikka Räisänen

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
7000000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2025

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi