Puusta ruokaa

Hankkeen nimi
Puusta ruokaa

Hankkeen päätoteuttaja

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Risto Lauhanen, risto.lauhanen@seamk.fi

 

Linkit

Neulasten ravintoaineanalyysin tulokset

Kuva Kari Laasasenaho

Hankkeen kuvausteksti

Esiselvityshankkeen tavoitteena on vahvistaa luonnontuoteosaamista Kuusiokuntien alueella (Alavus, Ähtäri, Kuortane, Soini), tukien paikallisia työ- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa halutaan edistää metsävarojen käyttöä elintarviketeollisuuden raaka-aineena.

 

Lisäksi hankkeen aikana syvennetään yhteistyötä Baltian ja keskisen Itä-Euroopan maiden toimijoiden kanssa ja selvitetään talvilevossa olleiden männyn ja kuusen neulasten sekä marjojen ja sienten sisältämiä arvokomponentteja elintarviketeollisuuden näkökulmasta. Käsittelytekniikkana käytetään ruoka-aineiden matalalämpöteknologiaa.

 

Hanke sisältää 3 erillistä työpakettia:

1. Havupuiden neulasten sekä marjojen ja sienten sisältämien arvokomponenttien kartoitus ja osin erotus uusilla prosessointimenetelmillä.

2. Oppimiskohteena kansainväliset luonnontuotemarkkinat ja vierailu Baltiassa

3. Paikallisen yritysryhmähankkeen mahdollisuuksien kartoitus.

 

Hanke toimii 1.5.2018 - 31.3.2019 välisenä aikana ja sitä rahoittaa maaseuturahasto ja Leader.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Etelä-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
20000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2019

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi