Innoherb - kihokista, lakasta ja kanervasta tulevaisuuden liiketoimintaa Pohjois-Satakuntaan

Hankkeen nimi
Innoherb - kihokista, lakasta ja kanervasta tulevaisuuden liiketoimintaa Pohjois-Satakuntaan

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Leila Korpela, leila.korpela@luke.fi

 

Hankkeen sivut:

https://www.luke.fi/projektit/innoherb/

Hankkeen kuvausteksti

Hanke on jatkoa esiselvityshankkeelle "Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan turvemailla - kestävää biotaloutta "(2016-2019). Esiselvityshankkeessa selvisi, että heikotuottoiset, ojitetut turvemaat, jotka ovat olleet rahkasammaleen korjuualueena,ovat hyvin potentiaalisia kihokin kasvupaikkoja. Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja tutkia kihokin lisäksi myös muiden rahkasammalbiomassan korjuun jälkeisellä kasvualustalla luonnostaan viihtyvien suokasvien kasvatusta, kasvua ja satoa rohdos- yrtti- tai kosmetiikkaraaka-aineeksi ja siten kestävästi hyödyntää rahkasammaleen kasvualustatuotannon turvemaita heti korjuun jälkeen. Ko.alueiden kasvittamien (kosteikkovilejly) heti korjuun jälkeen on myös hiilen sidonnan kannalta myönteistä. Metsänomistaja voisi näin saada tuloja esim. ensimmäisenä vuotena elävän rahkasammaleen myynnistä, 3.- 5.vuotena kihokin, 6.-10. vuotena hillan lehtien ja kanervan kukkivien versojen keruusta ja sadon myynnistä. Kihokille, hillan(lakan) lehdille (teehen, kosmetiikkatuotteisiin) ja kanervan kukkiville versoille on olemassa kaupallista kysyntää. Ko. lajit runsastuvat em. alueilla luonnostaan. 2-vuotisessa hankkeessa tehdään ko. raaka-ainemateriaalin saatavuusarviointia, tehdään säilyttämisen (kuivataan, pakastetaan) ja esikäsittelyvaihtoehtojen selvitystä,
jotta tiedetään miten kerätyn materiaalin halutut ominaisuudet (antioksidatiivisuus ym.) säilyvät eri käyttötarkoituksiin ja lopputuotteisiin hyödynnettävyyden kannalta.

 

Hanke toimii 1.1.2020-31.12.2021.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen Pirkanmaa Satakunta

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
0

Hankkeen alkamisvuosi
2020

Hankkeen päättymisvuosi
2021

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi