Bioaktiiviset yhdisteet osana tulevaisuuden biotaloutta

Hankkeen nimi
Bioaktiiviset yhdisteet osana tulevaisuuden biotaloutta

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus, Parkano

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Tytti Sarjala, tytti.sarjala(at)luke.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Tampereen teknillinen yliopisto

 

Hankkeen kotisivu

https://www.luke.fi/projektit/bioaktiiviset-yhdisteet-osana/

 

 

Kuva Bioaktiiviset yhdisteet osana tulevaisuuden biotaloutta

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeessa tutkitaan metsästä peräisin olevien biomassojen sisältämien yhdisteiden tai biomassoista tehtyjen uutteiden bioaktiivisia ominaisuuksia ja kehitetään niiden biotestausta. Hankkeessa tutkitaan myös näiden raaka-aineiden saatavuuteen ja kasvattamiseen vaikuttavia tekijöitä bioaktiivisten yhdisteiden hyödynnettävyyden näkökulmasta. Biomassan uutos- ja esitestausmenetelmien ja erilaisten in vitro-solumallien avulla yhteistyössä lääketieteen ja tekniikan alan tutkimusryhmien kanssa pyritään löytämään yhdisteitä ja/tai uutoksia, joilla voisi olla bioteknisiä tai farmakologisia sovelluksia.

 

MMM:n luonnonvarataloutta koskevien vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti pyritään hankkeessa luomaan edellytyksiä luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvalle kilpailukykyiselle liiketoiminnalle. Hanketta rahoittaa Luken omarahoitus, muu kuin strateginen raha.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
0

Hankkeen alkamisvuosi
2012

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi