Vesakon hyödynnettävyys arvokkaiden uuteaineiden lähteenä (PAJU)

Hankkeen nimi
Vesakon hyödynnettävyys arvokkaiden uuteaineiden lähteenä (PAJU)

Hankkeen päätoteuttaja

Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Mittaustekniikan yksikkö

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Mari Jaakkola, mari.jaakkola(at)oulu.fi

Copyright Maaseutuverkosto, kuvaaja Martina Motzbäuchel

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen tavoitteena on selvittää vesakkojen hyödyntämismahdollisuuksia arvokkaiden kemiallisten yhdisteiden raaka-aineena. Vesakko on huonoa energiapuuainesta, koska kuivumiselta suojaavaa kuorta on paljon. Kemikaalien raaka-aineeksi se voi kuitenkin sopia hyvin, sillä uuteaineiden määrä puun kuoressa ja lehdissä on korkea, usein moninkertainen puuainekseen verrattuna. Vesakon hyödyntäminen uuteaineiden lähteenä voi olla kannattavaa, jos jalostusketju saadaan kehitettyä. Vesakon raivauksesta on hyötyä metsäautoteiden käytettävyyden lisäksi myös maisemoinnin kannalta: kasvustoa poistamalla saadaan virkistys- ja matkailualueet, sekä maalaismaisemat edustavampaan kuntoon.

 

Hankkeessa selvitetään vesakkojen keruumenetelmiä jatkoprosessoinnin näkökulmasta, kartoitetaan erilaisia käsittelymenetelmiä näytteen murskaamiseen, sekä tutkitaan erilaisia vesakkomateriaaleja (paju, leppä ja koivu) aktiiviaineiden raaka-aineena. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikkö ja asiantuntijana toimii Suomen Metsäkeskus.

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kainuu

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
15000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi