Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi (LUTU)

Hankkeen nimi
Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi (LUTU)

Hankkeen päätoteuttaja

Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto

 

Hankkeen muut toimijat

Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteiden laitos ja LUKE

 

Yhteyshenkilö

Jouni Pykäläinen, jouni.pykalainen@uef.fi

 

Linkit

Raportti TEM (sivu 42)

UEF

Hankkeen kuvausteksti

Luonnontuotealan yritykset ovat tyypillisesti pieniä, toimivat pääosin kotimaisilla markkinoilla, eikä niillä välttämättä ole halukkuutta kasvaa eikä kansainvälistyä. Itsensä työllistäminen on monelle luonnontuotealan yrittäjälle riittävä tavoite. Toisaalta näillä yrityksillä on paljon erityisosaamista, joka yhdessä kasvuhalukkaiden ja ulkomailla toimivien yritysten osaamisen kanssa mahdollistaa kasvavan ja monipuolistuvan luonnontuotealan. Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi -hankkeessa parannetaan liiketoimintaverkostojen kasvun ja kansainvälisen toiminnan valmiuksia ja edellytyksiä luonnontuotteisiin pohjautuvassa liiketoiminnassa. Perusajatus on, että yritys ei käytännössä voi kansainvälistyä yksin, vaan kansainvälinen toiminta toteutuu arvoverkoston, ns. liiketoimintaekosysteemin, kautta ja vain pieni osa toimijoista operoi itse suoraan ulkomaisilla markkinoilla. Ulkomaiset markkinat ja yhteistyö muiden toimialojen kanssa toimivat kuitenkin koko alan kasvun ja monipuolistumisen mahdollistajana.

 

Pidemmän aikavälin visiona on toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tehokkaasti sopeutuva (resilientti) ja kasvava luonnontuotealan arvoverkosto.

 

Hankkeen osatavoitteet ovat: (1) luonnontuotealan liiketoimintaekosysteemin rakenteen ja osaamistason parantaminen ja toimijoiden yhteistyön tehostaminen, (2) yritysten verkostotoiminnan kyvykkyyksien parantaminen; erityisesti verkostojen tunnistaminen ja hyödyntäminen ja (3) tarjota tietoa päättäjille ja viranomaisille luonnontuotealan tarpeista liittyen liiketoimintaekosysteemin kehittämiseen. Hankkeen kohderyhmät ovat alueiden luonnontuotealan yritykset ja julkiset toimijat. Hyödynsaajia ovat näiden lisäksi myös rahoittajat, T&K -toimijat ja päättäjät. Hankkeen toteuttajat ovat Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto ja kauppatieteiden laitos sekä Luonnonvarakeskus. Hankkeen pääasialliset toiminta-alueet ovat PohjoisKarjala ja Kaakkois-Suomi.

 

Hankkee toimintakausi on 01.10.2019-31.12.2021. Hanketta rahoittavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/ Leader/ ELY-keskus.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Etelä-Karjala Kymenlaakso Pohjois-Karjala

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaMuu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
392429 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2021

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi