Töitä luonnosta -yhteistyöhanke

Hankkeen nimi
Töitä luonnosta -yhteistyöhanke

Hankkeen päätoteuttaja:

Suomen 4H-liitto ry

 

Hankkeen muut toimijat:

Suomen metsäkeskus

 

Yhteyshenkilö:

Projektipäällikkö Jaakko Nippala, jaakko.nippala@4h.fi

 

Hankkeen kotisivut:

4H

Hankkeen kuvausteksti

Töitä luonnosta -yhteistyöhankkeessa rakennetaan ammattimainen luonnontuotteiden koulutus-, keruu-, jalostus– ja jakeluverkosto Kaakkois-Suomeen. Hankkeen tavoitteena on luonnontuotealan tuotannollinen ja ammattimainen kehittäminen.

 

Kaakkois-Suomen puhtaat luonnonvarat ja aktiiviset yrittäjät tarjoavat paljon potentiaalia luonnontuotealan kasvuun. Maakunnissa toimii aktiivisia ja kasvuhaluisia luonnontuotteiden ostajia ja jalostajia ja raaka-aineelle olisikin kysyntää, mutta toimivien keruu- ja jakeluverkostojen puute rajoittaa kasvua.

 

Hankkeen tavoitteet

 

*Kannustetaan ja koulutetaan nuoria luonnontuotealalle

*Tarjotaan nuorille mahdollisuuksia työllistyä tai lähteä yrittäjäksi luonnontuotealalle

* Luonnontuotealan valmennuksien kehittäminen keruuseen, tuotteiden käsittelyyn, jatkojalostukseen ja markkinointiin

* Polkujen luominen työllistymiseen ja yrittäjyyteen luonnontuotealalle

* Metsänomistaja perheiden aktivoiminen lisätulojen hankkimiseen luonnontuotealalta

*Metsäpalveluyrityksien ansioiden kasvattamisen mahdollisuuksien lisääminen luonnontuotealalta rakentamalla verkostoja metsätalouden ja luonnontuotealan toimijoiden kesken

*Edistää luomukeruusertifioinnin käynnistymistä Kaakkois-Suomessa

 

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Leader ja ELY-keskus.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Etelä-Karjala Kymenlaakso

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
220000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2020

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi