BIO-OSAKE (Bioraaka-aineosaamisen keskus)

Hankkeen nimi
BIO-OSAKE (Bioraaka-aineosaamisen keskus)

Hankkeen päätoteuttaja

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulu

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Marika Tossavainen, marika.tossavainen@hamk.fi

 

Hankkeen muut toimijat

LUKE, Luonnonvarakeskus

 

Hankkeen kotisivu

https://www.hamk.fi/projektit/bio-osake/

Hankkeen kuvausteksti

Bioraaka-aineosaamisen keskus (BIO-OSAKE) on biopohjaisten raaka-aineiden tuotanto- ja jalostamisosaamisen keskittymä Kanta-Hämeessä. BIO-OSAKE yhdistää bioraaka-aineketjuja muodostavat yritykset ja tarjoaa digitaalisia ratkaisuja tukemaan paikallisten yritysten verkostoitumista.

 

Hankkeella tavoitellaan joustavia paikallisia bioraaka-aineiden tuotantoketjuja, parantunutta tuotantovarmuutta bioraaka-aineita hyödyntäville toimijoille sekä uusien yritysten, teollisten symbioosien ja palveluiden syntymistä. Hankkeessa huomioidaan raaka-aineiden elinkaaren aikainen tehokas ja siten kestävä hyödyntäminen, kestävä tuotanto ja siihen liittyvä teknologia ja kiertotalousajattelu.

 

Hankkeen toimintakausi on 1.8.2021 - 31.8.2023

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kanta-Häme

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
243920 €

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2023

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi