Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke

Hankkeen nimi
Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke

Hankkeen päätoteuttaja

Arktiset Aromit ry

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Elina Nihtilä, elina.nihtila(at)arktisetaromit.fi

 

Päätoteuttajan hankkeet

https://www.arktisetaromit.fi/sitenews/view/-/nid/430/ngid/1

Kuva Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Kainuussa toimivien luonnontuotealan yritysten kehittämistarpeet, ja laatia kartoituksen tuloksien perusteella Marjamasterplan. Lisäksi hankkeessa pyritään aktivoimaan alan yrityksiä kehitystoimintaan ja tehdään toteutettavuusselvitys alan yritysten yritysryhmähankkeesta.

 

Useat marja-alan yritykset toimivat pienillä resursseilla, ja yritysten välisellä yhteistyöllä voitaisiin saada huomattavia kustannussäästöjä. Myös raaka-aineiden saatavuuden vaihtelut ja toimituskyvyn epävarmuus ovat muodostuneet joissakin yrityksissä laajentumisen esteiksi. Hankkeessa kartoitetaan yritysten kehittämistarpeet ja yhteistyöstä kiinnostuneet luonnontuotealan yritykset. Kartoituksessa haastatellaan yrityksien lisäksi myös oppi- ja tutkimuslaitosten edustajia ja kuntien elinkeinotoiminnan edustajia. Lisäksi järjestetään workshop-tilaisuuksia, joissa paneudutaan jonkin tuotantoketjun osa-alueen tarkempaan suunnitteluun. Kartoituksen ja workshop-tilaisuuksien tuloksia hyödynnetään Marjamasterplanin suunnittelussa.

 

Luonnontuotealaan kuuluu kaikki yritystoiminta raaka-aineiden talteenotosta tuotteiden jatkojalostukseen. Kainuu toimii kuitenkin tällä hetkellä lähinnä marjojen raaka-aineaittana, josta marjat viedään muualle jatkojalostettavaksi. Hankkeessa laadittavan Marjamasterplanin tavoitteena on saada enemmän työtä Kainuuseen marjojen jatkojalostuksen kautta. Lisäksi edistetään luonnontuotteiden kytkentää matkailuun ja hyvinvointipalveluihin. Suunnitelman valmistuttua sitä hyödynnetään jatkohankkeissa. Hankkeessa tehdään myös toteutettavuusselvitys alan yritysten yritysryhmähankkeesta. Hankkeen projektipäällikkönä on Anni Koskela ja rahoittajana Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Kainuun ELY-keskus.

 

Hankkeen loppuraportti.

 
Kuva Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kainuu

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
60000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi