Luonnontuotteet- kehittämishanke

Hankkeen nimi
Luonnontuotteet- kehittämishanke

Hankkeen päätoteuttaja
Pieksämäen seudun 4H-yhdistys

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti
Jaana Lauttaanaho, jaana.lauttaanaho@4h.fi

 

Hankkeen kotisivu
https://pieksamaenseutu.4h.fi/kesatyohaaste/
luonnontuotteet/

Hankkeen kuvausteksti

 

Luonnosta saatavaa hyvinvointia halutaan tuoda nuorten elämään perinteisemmin keinoin. Erityisinä teemoina korostetaan luonnosta saatavaa ravintoa, lähiruokaa, kalastusta ja metsänhoitoa. Luonnontuotealan (villiyrtit, metsämarjat ja sienet) kehittäminen keruuseen, tuotteiden käsittelyyn ja jatkojalostukseen sekä metsänistutus- ja taimikonhoito koulutukset nuorille. Opetetaan kalastuksen eri menetelmiä nuorille mm. verkkokalastus, katiskakalastus, nuottaus, virvelöinti, kalastusvälineiden tekoa sekä järvikalojen jatkojalostusta (mm. särkien, ahvenien ja muikkujen purkitus). Hankkeen koulutuksissa eri sukupolvet opettavat kohderyhmälle erilaisia:

• kalastusmenetelmiä

• kalastusvälineiden tekoa

• kalastuksen jatkojalostusta

• luonnontuotteiden keruuta,

• luonnontuotteiden käsittelyä

• luonnontuotteiden jatkojalostusta (esim. marjajauhot)

• metsänhoitoa.

 

Hankkeessa työllistetään nuoria työpalvelun kautta tai he voivat toimia yrittäjinä. Hankkeessa työllistetään kuusi 14-28 -vuotiasta nuorta digitaalisten materiaalien tuottamiseen mm. opetusvideot. Toteutetaan kaikille nuorille avoimia työelämäkoulutuksia 7 kpl (metsänistutus ja työturvallisuus, taimikonhoito ja työturvallisuus, villiyrttien keruu ja jatkojalostus, sienineuvonta ja marjojen jatkojalostus sekä työelämävalmennus, jolloin ehkäistään nuorten syrjäytymistä, ilman kesätöitä jääneiden nuorten ohjausta ja työllistymistä sekä kannustetaan kokeilemaan yrittäjyyttä. Nuorille järjestetään työelämävalmennus koulutus työpalveluun tuleville nuorille, yrityskurssi ja yritysjatkokurssi (sis. markkinointi ja tuotteistaminen) yrittämisestä kiinnostuneille.
Hankkeessa järjestetään kaikille 9-28- vuotiaille avoimia työelämäkoulutuksia:

metsänhoito ja työturvallisuus
taimikonhoito ja työturvallisuus
kalastuksen menetelmät ja jatkojalostus
sienipoimintakoulutus
marjojen poiminta ja jatkojalostus
villiyrttien keruu ja jatkojalostus
työelämävalmennus
4H- yrityskoulutus

 

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/ Leader/ ELY-keskus ja Leader-Veej`jakaja ry.

Hanke toimii 1.8.2021 - 31.12.2023.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Etelä-Savo

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
49909 €

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2023

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi